Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο ΕΦΚΑ γίνεται ψηφιακός: 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία του πολίτη

Χιλιάδες ασφαλισμένοι μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται γρήγορα και εύκολα, από το σπίτι ή την εργασία τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία και αναμονή στα υποκαταστήματα του φορέα. Παρουσίαση.

Ο ΕΦΚΑ γίνεται ψηφιακός: 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία του πολίτη

Πάνω από 50 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες έχει θέσει σε λειτουργία ο e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής για αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν σε χιλιάδες ασφαλισμένους να εξυπηρετούνται γρήγορα και εύκολα, από το σπίτι ή την εργασία τους, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία και αναμονή στα υποκαταστήματα του φορέα.

Σήμερα, πραγματοποιούνται κάθε μήνα 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, αποτρέποντας αντίστοιχες μετακινήσεις και περιορίζοντας αισθητά την ταλαιπωρία στην καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, απελευθερώνεται σημαντικός χρόνος για το ανθρώπινο δυναμικό του φορέα, προκειμένου να αξιοποιηθεί σε τομείς με αυξημένες ανάγκες, όπως π.χ. η διαχείριση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ είναι προσβάσιμες τόσο μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr, όσο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.efka.gov.gr και απευθύνονται σε όλους τους ασφαλισμένους (μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους), στους συνταξιούχους, αλλά και σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ειδικότερα, ανά κατηγορία, παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

Μισθωτοί:

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
Ηλεκτρονική Αίτηση Επιδόματος Ασθένειας
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
Βεβαίωση προϋπηρεσίας
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Βεβαίωση Απογραφής
Ατομικά Στοιχεία
Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2021
Ασφαλιστική Ικανότητα
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Ελεύθεροι Επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες

Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη Ασφάλισης
Εισφορές Μη Μισθωτών
Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης
Εισφορές Εργατών Γης
Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας
Βεβαίωση Απογραφής
Ασφαλιστική Ικανότητα
Ατομικά Στοιχεία
Αιτήσεις Κατασκηνώσεων 2021
Βεβαίωση Εισφορών για φορολογική χρήση
Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)
Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2021
Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν.4611/2019
Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Εργοδότες

Απογραφή Φυσικού Προσώπου στο Μητρώο Εργοδοτών
Πιστοποίηση εργοδοτών
Βεβαίωση Εργοδότη για Επίδομα Ασθένειας
Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου
Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη
Διαχείριση Συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δ.Π.Υ. (Παρ.9 Αρθρ.39 Ν.4387/2016)
Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Απασχολουμένων
Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν.4611/2019
Προβολή υποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 2012

Συνταξιούχοι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης
Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας έμμεσου μέλους
Ηλεκτρονική Αίτηση Προκαταβολής Σύνταξης
Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης
Ενημερωτικό σημείωμα αναδρομικών Ν.4670/2020
Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων
Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος
Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος
Ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης
Ατομικά Στοιχεία
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληρωμής Εξόδων Κηδείας
Ηλεκτρονική Αίτηση συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη
Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ.ΕΤΕΑΜ

Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Πιστοποίηση Φορέων για τη Λήψη Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Έλεγχος Εγκυρότητας Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Έλεγχος Εγκυρότητας Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας και Απογραφής
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ιατροφαρμακευτικών Συλλόγων
Πιστοποίηση Φορέων για τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας
Υποβολή Αιτήματος για Ληξιπρόθεσμα Υγείας

Οφειλέτες

Πιστοποίηση οφειλετών
Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οφειλετών
Πίνακας Χρεών Οφειλέτη
Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη
Υπολογισμός Δόσεων Ρύθμισης
Ρύθμιση Οφειλών

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί και βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία για τις επιστροφές των αναδρομικών προς τους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων

Σημειώνεται ότι για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονικό αίτημα ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Μεσοπρόθεσμος στόχος του e-ΕΦΚΑ είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά και κάποιες από αυτές να πραγματοποιούνται μόνο ηλεκτρονικά.

Παράλληλα με τις υπηρεσίες σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους, ο e-ΕΦΚΑ παρέχει και περισσότερες από 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε λογιστές και φοροτεχνικούς, με σκοπό να διευκολυνθεί το έργο τους και να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των καθημερινών επισκέψεων στα φυσικά υποκαταστήματα.

Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών αποτελεί μέρος μιας σειράς δράσεων του e-ΕΦΚΑ για την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η λειτουργία του νέου, ενιαίου τηλεφωνικού κέντρου 1555 που λειτουργεί χωρίς χρέωση σε 24ωρη βάση, η υπηρεσία myEFKAlive για τη διευκόλυνση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών, η αύξηση του αριθμού των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ κ.ά.

Αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει να βελτιώνει δραστικά το επίπεδο των υπηρεσιών προς τους πολίτες, αντιμετωπίζοντας παθογένειες και προβλήματα που χαρακτήρισαν τη λειτουργία του στο παρελθόν.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v