Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Premia: Οι στρατηγικές κινήσεις της και η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ

Τα 27 ακίνητα αποτίμησης 181 εκατ. ευρώ και οι τομείς στους οποίους επιλέγει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου και γιατί υπέβαλε αίτηση μετατροπής σε ΑΕΕΑΠ.

Premia: Οι στρατηγικές κινήσεις της και η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ

Ραγδαία ανάπτυξη είναι η παρακαταθήκη του 2021 για την Premia Properties. Κατάφερε σε ένα μόλις χρόνο να αυξήσει το μέγεθος του χαρτοφυλακίου της από επτά ακίνητα αξίας €65,9 εκατ. σε είκοσι επτά σήμερα, αποτίμησης €181 εκατ. Ταυτόχρονα έχει ολοκληρώσει τρεις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου μέσα σε μόλις 1,5 χρόνο.

Η εταιρεία έχει εστιάσει στρατηγικά σε νευραλγικούς κλάδους για την οικονομία όπως τα logistics, τα big boxes και τα ακίνητα κοινωνικού χαρακτήρα. Τομείς που έχουν το πλεονέκτημα να καθιστούν την ανάπτυξη λιγότερο ευάλωτη σε εξωγενείς παράγοντες.

Η Premia Properties θεωρείται σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο ακινήτων. Πέραν της ενίσχυσης των κεφαλαίων της, διαθέτει κορυφαία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών αλλά και σαφή επενδυτική στρατηγική. Αντλεί, άλλωστε, εμπειρία και τεχνογνωσία μέσω της διεθνούς βασικής μετόχου της, Sterner Stenhus. Μάλιστα, μέσω της τελευταίας ΑΜΚ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia ως στρατηγικός εταίρος η FASTIGHETS AB BALDER αποκτώντας ποσοστό 17,22%. Η τελευταία, διαθέτει παρουσία σε έξι χώρες και ανήκει στον Σουηδό μεγιστάνα Erik Selin.

Με γνώμονα την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της Premia στην αγορά ακινήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση ως Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ»). Η λήψη της άδειας υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Όπως εξηγείται από την εταιρεία, η κίνηση αυτή εξυπηρετεί τον στρατηγικό σχεδιασμό που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη δραστηριοποίηση της στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ.

Εν τω μεταξύ όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου στα οποία καταγράφεται:

  • Σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου ακινήτων με την προσθήκη συνολικά εννέα νέων ακινήτων καθώς και στρατηγική είσοδος στους τομείς των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων και της υγείας.
  • Αύξηση κατά 63% της συνολικής αξίας επενδύσεων του ομίλου, η οποία διαμορφώθηκε σε €173,1 εκατ. την 30.9.2021 .
  • Σημαντική αύξηση της Καθαρής Θέσης, η οποία διαμορφώθηκε σε €114,6 εκατ. καθώς και των ταμειακών διαθεσίμων τα οποία ανήλθαν σε €43,8 εκατ., σε συνέχεια της πρόσφατης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
  • Αύξηση εσόδων, βελτίωση λειτουργικής κερδοφορίας και κερδοφορίας προ φόρων σε ενοποιημένη βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2020 ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων επενδύσεων καθώς και της θυγατρικής JPA ΑΕΕΣ.

Να σημειωθεί τέλος, ότι η εταιρεία επιδιώκει την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης - Environmental, Social and Governance). Πρόσφατα η πολιτική αυτή επιβραβεύτηκε με την ένταξη της Εταιρείας στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και στον ESG Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, διαθέτει μία συμμετοχική κουλτούρα που ενθαρρύνει την ένταξη όλου του κοινού, στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Παρουσίαση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v