Ιδια επαγγελματικά δικαιώματα σε απόφοιτους Ναυπηγούς Μηχανικούς ΠΑΔΑ-Πολυτεχνείου

Το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα θεωρείται αντίστοιχο με το Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους, να ασκήσουν τις ίδιες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ιδια επαγγελματικά δικαιώματα σε απόφοιτους Ναυπηγούς Μηχανικούς ΠΑΔΑ-Πολυτεχνείου

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, καθορίστηκε η αντιστοιχία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) με το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΕΙ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση η έναρξη ισχύος αντιστοίχισης ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία αποφοίτησε ο πρώτος φοιτητής του εγκεκριμένου πενταετούς προγράμματος σπουδών, του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Με βάση την ΚΥΑ, το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ θα θεωρείται αντίστοιχο με το Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους, με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να ασκήσουν τις ίδιες επαγγελματικές δραστηριότητες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v