Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΤΕ:Τα ονόματα των 34 εταιριών που θα ελεγχθούν

Δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα των 34 εταιριών που επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο για να υποστούν ”ποιοτικό έλεγχο” απο την ΕΛΤΕ, σε ότι αφορά την εργασία των ορκωτών ελεγκτών τους. Ολη η ”λίστα”

ΕΛΤΕ:Τα ονόματα των 34 εταιριών που θα ελεγχθούν
Δημοσιοποιήθηκαν τα ονόματα των εταιριών που κληρώθηκαν για να ελεγχθούν από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, ως προς την ποιότητα των ελέγχων που κάνουν οι ορκωτοί ελεγκτές:

Οι συνολικά 34 εταιρίες, έχουν ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΕΘΝΙΚΗ (ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν.ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ELBISCO A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε

ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.- DELONGHI

ΕΚΤΕΡ Α.Ε.

ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.

ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ

CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕGLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v