ΧΑ: Αποφάσεις για ειδικούς διαπραγματευτές

Την απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Frigoglass από την Eurobank Equities ενέκρινε μεταξύ άλλων το ΔΣ του ΧΑ.

ΧΑ: Αποφάσεις για ειδικούς διαπραγματευτές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε:

• την ανανέωση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΒΕΤΑ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.».

• την έγκριση της απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v