Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ενέκρινε τις νέες μετοχές της FHL Κυριακίδης

Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της FHL Κυριακίδης, της Αθηνάς ΑΤΕ και της Βαρβαρέσος, ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων. Ενημέρωση για αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής του ΟΤΕ.

ΧΑ: Ενέκρινε τις νέες μετοχές της FHL Κυριακίδης
H Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των:

• α) 7.648.380 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών προς τους μετόχους της εταιρίας «FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», και ακολούθως β) των 24.474.815 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ιδίας εταιρίας, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης € 1,15, που προέκυψαν από το Reverse Split των μετοχών της, σε αντικατάσταση των 30.593.519 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας (22.945.139 παλαιών μετοχών και των ως άνω 7.648.380 μετοχών). Ως ημερομηνία προσωρινής παύσης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας ορίστηκε η 30η Ιανουαρίου 2014. Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 3η Φεβρουαρίου 2014.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των τελικών νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας που θα προκύψουν από τις δύο ως άνω εταιρικές πράξεις, ήτοι 24.474.815 μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας εκάστης € 1,15, ορίστηκε η 5η Φεβρουαρίου 2014. Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την αλλαγή του διακριτικού τίτλου της εταιρίας από «FHL MANIFACTURING – TRADING CO S.A.» σε «FHL I. KIRIAKIDIS MARBLES – GRANITES SA». Ως ημερομηνία μεταβολής του διακριτικού τίτλου ορίστηκε η 5η Φεβρουαρίου 2014.

41.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 3η Φεβρουαρίου 2014.

6.078.349 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ», που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 30η Ιανουαρίου 2014.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε.» από € 2,39 σε € 2,83. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 31η Ιανουαρίου 2014.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v