Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Στις 14 Φεβρουαρίου στο ταμπλό η Viohalco SA

Στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών εισέρχεται η Viohalco. Ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ορίστηκε η 14η Φεβρουαρίου 2014, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr. Πράσινο φως από ΔΣ ΧΑ σε επιστροφή κεφαλαίου της Βογιατζόγλου.

ΧΑ: Στις 14 Φεβρουαρίου στο ταμπλό η Viohalco SA

Η Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών, ενέκρινε σήμερα την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 219.611.308 κοινών ανωνύμων μετοχών της εταιρίας VIOHALCO SA/NV.

Οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ως πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης τους ορίστηκε η 14η Φεβρουαρίου 2014, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Euro2day.gr.

Επίσης η ΕΧΑΕ ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» και την αναλογική επιστροφή ποσού € 0,92 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,60 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 17η Φεβρουαρίου 2014. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 19η Φεβρουαρίου 2014.

Τέλος, ενέκρινε:

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «VIOHALCO S.A.» από την εταιρία – Μέλος της ΕΧΑΕ «ALPHA FINANCE ΑΕΠΕΥ» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης της «VIOHALCO S.A.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών των εταιριών «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ», «ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» και «FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.» από την εταιρία – Μέλος της ΕΧΑΕ «NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014.

• την παραίτηση της εταιρείας - Μέλους της ΕΧΑΕ «ΘΕΜ.ΣΩΤ.ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Μέλους Διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών της ΕΧΑΕ.

• την παραίτηση της εταιρίας «NEW TT HELLENIC POSTBANK S.A.» από την ιδιότητα του Μέλος Διαπραγμάτευσης για την Αγορά Αξιών και Παραγώγων.

• την παραίτηση της εταιρίας «ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» από την ιδιότητα του Μέλος Διαπραγμάτευσης για την Αγορά Αξιών και Παραγώγων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v