Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2006. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του Χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2006.

Ειδικότερα, σε 89,850% από 89,700% ανήλθε η συμμετοχή του ΟΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Γερμανός, στις 14 Δεκεμβρίου. Από το ανωτέρω ποσοστό η Cosmote διατηρεί το 20,75% και η θυγατρική της Cosmoholding Cyprus Limited το 69,09%.

Επίσης, σε 30,860% από 43,720% κατήλθε το ποσοστό της Marfin Financial Group Συμμετοχών επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εγνατίας Τράπεζας, στις 13 Δεκεμβρίου, λόγω του placement

που πραγματοποιήθηκε και αφορούσε 13.129.833 μετοχές της Εγνατίας Tράπεζας που κατευθύνθηκαν σε επιλεγμένους επενδυτές.

Την ίδια ημερομηνία σε 6,150% διαμορφώθηκε το ποσοστό της Sicav Fidelity Funds στην Εγνατία Τράπεζα.

Σε 5,600% ανήλθε η συμμετοχή της JP Morgan Private Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της Λάμψα, μετά και την αγορά μετοχών στις 28 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι η JP Morgan Private Bank κατέχει τις ανωτέρω μετοχές υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα για λογαριασμό πελατών της, όλοι εκ των οποίων έχουν συμμετοχή μικρότερη του 5%.

Εξάλλου, σε 54,846% από 53,856% ανήλθε το ποσοστό του κ. Παύλου Ψωμιάδη στην Aspis Bank, στις 15 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι ποσοστό του μετόχου κ. Ψωμιάδη σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου ήτοι 54,8457%, στην εισηγμένη αποτελείται από άμεσο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ήτοι 0,0098%, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του μετόχου σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω των εταιριών Ασπις Ομιλος Εταιριών ήτοι1,6375%, Ασπις Πρόνοια ΑΕΑΖ ήτοι 4,4867%, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ ήτοι 18,5858%, Commercial Value AEA ήτοι 30,048% και Ασπίς Κάπιταλ ήτοι 0,0779%.

Σε 5,416% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Axon Development επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της εταιρίας Euromedica, μετά και την αγορά μετοχών στις 11 Δεκεμβρίου 2006.

Ακόμη, σε 24,7970% από 13,7100% ανήλθε το ποσοστό της Τραμουντάνα Συμμετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Notos Com, μετά την αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 14 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η εταιρία καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτήν, δηλαδή, οι κ.κ. Αλέξανδρος Στράτος, Γεώργιος Παπάζογλου, Μιχάλης Παπαέλληνας, Χρήστος Παπαέλληνας, η κ. Βαρβάρα Βερνίκου, η εταιρία Horton Holdings Ltd και το Λαμπροπούλειο Ίδρυμα δωρεά Θεμ. Λαμπρόπουλου κατέχουν πλέον συνολικά 50.011.235 μετοχές και περίπου 70,355% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Notos Com.

Εν τω μεταξύ, σε 4,950% από 9,810% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Περσεύς επί του συνόλου των μετοχών της ΕΛΤΟΝ Χημικά, μετά και την πώληση μετοχών στις 13 Δεκεμβρίου 2006.

Στο 29,698% από 28,309% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Καλογεράκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Altius ΑΧΕΠΕΥ, μετά την αγορά μετοχών στις 14 Δεκεμβρίου.

Στο ανωτέρω ποσοστό ήτοι 29,698%, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου α) που κατέχει άμεσα, ήτοι 10,042%, και β) που κατέχει η ελεγχόμενη από αυτόν εταιρία Artion A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ήτοι 19,656%

Επίσης, το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρία Sciens Διεθνής Συμμετοχών διαμορφώθηκε σε 25,800% από 37,800%, στις 12 Δεκεμβρίου.

Την ίδια ημερομηνία, το ποσοστό συμμετοχής του κ. Ιωάννη Ρήγα μειώθηκε σε 33,640% από 45% που ήταν προηγουμένως. Σημειώνεται ότι το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου, ήτοι 33,640% είναι α) μέσω της εταιρίας Sciens Hellenic Capital Ltd ήτοι 31,60%, και β) μέσω της ελεγχόμενης εταιρίας Z.MAN (Cyprus) Limited ήτοι 2,04%.

Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω ποσοστά διαμορφώθηκαν έτσι μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Sciens Διεθνής Συμμετοχών λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας Δίολκος ΑΕΕΧ και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στις 12.12.2006.

Τέλος, σε 99,670% από 99,660% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Alpha Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Leasing, μετά την αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 14 Δεκεμβρίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v