Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κεφαλαιαγορά: Eισαγωγή νέων μετοχών - Πρόστιμα

Την εισαγωγή νέων μετοχών των εταιριών Ideal και Centric, αλλά και την επιβολή προστίμων συνολικά 63 χιλ. ευρώ σε τρείς χρημαστιστηριακές και μία ΑΕΛΔΕ, αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κεφαλαιαγορά: Eισαγωγή νέων μετοχών - Πρόστιμα
Την εισαγωγή νέων μετοχών των εταιριών Ideal και Centric, αλλά και την επιβολή προστίμων συνολικά 63 χιλ. ευρώ σε τρείς χρημαστιστηριακές και μία ΑΕΛΔΕ, αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε:

* Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΔΕΣ για την εισαγωγή νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών στο Χρηματιστήριο.

8 Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας CENTRIC MULTIMEDIA AE για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών της στο Χρηματιστήριο.

* Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ TRUST ΑΕΔΑΚ μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της για λύση και θέση σε εκκαθάριση.

* Την επιβολή προστίμων στις εταιρίες ΜΙΔΑΣ ΑΧΕ και ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΧΕΠΕΥ ύψους 20.000 ευρώ και 32.000 ευρώ αντίστοιχα για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

* Την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

* Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στην εταιρία Μ&Κ ΑΕΛΔΕ με έδρα την Καβάλα για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v