Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 2 Απριλίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 6 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 2 Απριλίου 2007.

Αναλυτικότερα, στο 29,840% από 26,610% ανήλθε η συμμετοχή της Marfin Financial Group στο μετοχικό κεφάλαιο του ΥΓΕΙΑ, στις 28/03/07. Στο ποσοστό της MFG περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει απευθείας, ήτοι 3,24% και που κατέχει, η ελεγχόμενη από την ίδια, εταιρία Marfin Capital, ήτοι 26,61%.

Eπίσης, στο 5,358% ανήλθε η συμμετοχή του IRF European Finance Investments επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Marfin Popular Bank, στις 26 Μαρτίου. To ποσοστό συμμετοχής είναι μέσω της ελεγχόμενης από την IRF European Finance Investments Ltd εταιρίας Mimosa Trading.

Εξάλλου, στο 10,649% από 5,48% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της First European Retail Corp (όμιλος Ρέστη) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Imperio στις 30 Μαρτίου 2007.

Στο ποσοστό της μετόχου First European Retail Corp, ήτοι 10,649%, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν οι ελεγχόμενες εταιρίες Del Mar Invest Ltd (5,325%) και Gelstand Limited (5,325%).

Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής της First European Retail Corp επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Imperio, καθώς και η απευθείας συμμετοχή της επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας είναι μηδενικά.

Στο 21,555% από 19,321% ανήλθε το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του κ. Κατσέλη Χ. Νικόλαου επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Κατσέλης, στις 27 Μαρτίου 2007. Στο ποσοστό του μετόχου περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που κατέχει απευθείας, ήτοι 18,222% και που κατέχει η ελεγχόμενη από τον ίδιο εταιρία Foodgest Participation, ήτοι 3,33%.Σε εκχώρηση μετοχών της εταιρίας Σφακιανάκης προχώρησαν στις 29 Μαρτίου 2007 οι μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κ.κ. Μιράντα και Αικατερίνη Σφακιανάκη, στο πλαίσιο γονικής παροχής, μειώνοντας τα ποσοστά τους στην εταιρία.

Ειδικότερα, τα ποσοστό συμμετοχής της Αικατερίνης Σφακιανάκης κατήλθε σε 26,490% από 27,190% και της Μιράντας Σφακιανάκη σε 44,830% από 45,590%.

Τέλος, στο 5,730% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Citibank International στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ιντεάλ στις 2 Απριλίου 2007, μετά την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας Ιντεάλ, αλλά και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v