Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης για Δούρος

Την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Δούρος αποφάσισε το Χ.Α., καθόσον η εταιρία προέβη σε εκ νέου σύνταξη και δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων εννεαμήνου.

Άρση προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης για Δούρος
Το Χρηματιστήριο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Δούρος Α.Ε., από σήμερα 05 Δεκεμβρίου 2014, καθόσον η εταιρία προέβη σε εκ νέου σύνταξη και δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε την 30.9.2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών της σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v