Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εισηγμένων

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 30 Απριλίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εισηγμένων
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 7 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 30 Απριλίου 2007.

Αναλυτικότερα, αποδεχόμενος την πρόταση της Εταιρίας Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, ο Ν. Κατσέλης, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της φερώνυμης εταιρίας μηδένισε τη συμμετοχή του (18,650%) στην Κατσέλης.

Τελικώς, η Εταιρία Δημητριακών Βορείου Ελλάδος, θυγατρική της Αλλατίνη, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, η οποία έληξε στις 13 Απριλίου, συγκέντρωσε ποσοστό 88,510% από 55,320% του μετοχικού κεφαλαίου της Κατσέλης.

Στον όμιλο του Βίκτωρα Ρέστη κατευθύνθηκε το ποσοστό του Νικόλαου Πατέρα που κατείχε στην εταιρία ΙΜΑΚΟ, ήτοι ποσοστό 5,020% στις 23 Απριλίου 2007. Το ποσοστό αποκτήθηκε από την εταιρία συμφερόντων Ρέστη με την επωνυμία Golden Entertainment Production Holding.

Εξάλλου, σε αύξηση του ποσοστού τους επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Sprider Stores προχώρησαν στις 23/4/07 οι μέτοχοι της εταιρίας κ. Αθανάσιος Χατζηιωάννου και Σάββας Χατζηιωάννου.

Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αθανάσιου Χατζηιωάννου, ανήλθε σε 10,108% από 9,810% και του του κ. Σάββα Χατζηιωάννου σε 10,039% από 9,718%.

Επίσης, στο 53,102% από 51,622% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Μηχανικής στη Βαλκάν Εξπορτ στις 23 Απριλίου 2007, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Βαλκάν.

Σε ποσοστό ανώτερο των 2/3 και ειδικότερα στο 78,2463% από 74,0698% ανήλθε η συμμετοχή της Alpha Bank στην εταιρία Alpha Αστικά Ακίνητα, στις 25/04/07.

Στο 4,990% από 6,300% περιορίστηκε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Αντώνιου Πανώριου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της Centric Πολυμέσα, κατόπιν της μερικής συμμετοχής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρίας με καταβολή μετρητών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στις 26.4.2007.

Τέλος, στο 44,083% από 46,167% μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών της εταιρίας Vivere, στις 25/04/2007.

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v