ΧΑ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης για Alco, Spider και Βιοτέρ

Οι τρεις εισηγμένες θα πρέπει να συντάξουν και να δημοσιοποιήσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις της χρήσης 2014.

ΧΑ: Συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης για Alco, Spider και Βιοτέρ

Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συνεχίζεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών "Alco", "Spider." και "Βιοτέρ", έως ότου συντάξουν και δημοσιοποιήσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις της οικονομικής χρήσης 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, γεγονός το οποίο θα πρέπει να προκύπτει και από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή τους.

Η συνέχιση της αναστολής των ανωτέρω μετοχών κρίνεται αναγκαία για την προστασία των επενδυτών, δεδομένου ότι δε διασφαλίζεται προσωρινά η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών των εν λόγω εταιριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v