Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Πώς ξεπέρασαν την πρόκληση των capital controls

Επιχειρηματίες και διοικήσεις αναφέρονται στην επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων και περιγράφουν πώς την αντιμετώπισαν με επιτυχία. Σε δυσκολότερη θέση οι επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν προβλήματα πριν την 28η Ιουνίου. Οι πληγές από τις παράπλευρες απώλειες.

Εισηγμένες: Πώς ξεπέρασαν την πρόκληση των capital controls

Παρά τα σημαντικά εμπόδια που δημιουργήθηκαν στην αγορά από την επιβολή των capital controls, οι περισσότερες εταιρείες φαίνεται πως κατάφεραν να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα απέναντι στη δυσμενή αυτή συγκυρία, λόγω και μιας σειράς κινήσεων προετοιμασίας που είχαν κάνει πριν από την 28η Ιουνίου του 2015.

Σύμφωνα με οικονομικό διευθυντή εισηγμένης εταιρείας, «το καλό ήταν πως οι εταιρείες γνώριζαν την ύπαρξη πιθανότητας επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, με αποτέλεσμα να έχουν προετοιμαστεί σε σημαντικό βαθμό. Ορισμένες διέθεταν σημαντική ρευστότητα σε τράπεζες του εξωτερικού, κάποιες άλλες έχουν παραδοσιακά υψηλές απαιτήσεις από πελάτες ξένων χωρών, ενώ, τέλος, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που είχαν προλάβει να γεμίσουν τις αποθήκες τους με εμπορεύματα και πρώτες ύλες. Ωστόσο, τέτοιους αμυντικούς μηχανισμούς έστησαν κυρίως οι υγιείς επιχειρήσεις, ενώ αντίθετα όσες αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, βρέθηκαν λόγω των capital controls τουλάχιστον ένα σκαλοπάτι πιο κάτω»...

Βέβαια, το γεγονός ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις κατάφεραν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα capital controls, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν έχουν πληγεί από τις «παράπλευρες απώλειες» που επέφεραν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι στην οικονομία.

Για παράδειγμα, η «στάση πληρωμών» του ελληνικού δημοσίου έχει υποχρεώσει πολλές επιχειρήσεις σε αρνητικές ταμειακές ροές και σε επείγουσα αναζήτηση ρευστότητας.

Άλλες εταιρείες επίσης, μπορεί να συνεχίζουν μεν απρόσκοπτα τις εργασίες τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ζήτηση δεν έχει υποχωρήσει από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα.

Η αλήθεια, τέλος, είναι πως αρκετά προγραμματισμένα επενδυτικά σχέδια αναβλήθηκαν, όπως επίσης ορισμένες δουλειές ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό «πάγωσαν», επειδή οι ξένοι «ξανασκέφτηκαν» τον κίνδυνο της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες επιχειρηματίες προσδοκούν σε μια ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και σε μια σταδιακή απεμπλοκή από το καθεστώς των κεφαλαιακών ελέγχων.

Ενδεικτικές άλλωστε είναι και οι θέσεις των διοικήσεων των εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες έχουν δημοσιεύσει μέχρι σήμερα τις εννεαμηνιαίες λογιστικές τους καταστάσεις (βλέπε παρατιθέμενο πίνακα).

Έτσι, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Πλαίσιο (έκλεισε το εννεάμηνο με σημαντικά κέρδη) κ. Γεώργιος Γεράρδος αναφέρει πως «η ελληνική οικονομία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων. Τελικά, η επίπτωση των παραπάνω εξελίξεων για το Πλαίσιο ήταν πιο περιορισμένη από αυτή που αναμενόταν».

Στον Όμιλο Sarantis, που κατάφερε να ανεβάσει τις οικονομικές επιδόσεις του κατά το πρώτο φετινό εννεάμηνο, σημειώνουν: «Παρά τις δυσκολίες που οι κεφαλαιακοί έλεγχοι και η πολιτική αβεβαιότητα προκάλεσαν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο Όμιλος κατάφερε μέσω άμεσων μέτρων προφύλαξης να ξεπεράσει τα πρακτικά εμπόδια, να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και την ανάπτυξή της τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας».

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η διοίκηση της Attica Group, που σημείωσε ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο αποτέλεσμα κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, υπήρχε ο γενικότερος κίνδυνος ότι λόγω των capital controls θα μπορούσαν να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων στο εξωτερικό, ή αθέτηση υποχρεώσεων από την πλευρά πελατών. Αναφερόμενη στα δύο αυτά ζητήματα διευκρίνισε: Πρώτον, οι καθυστερήσεις οι οποίες σημειώθηκαν στην πληρωμή προμηθευτών στο εξωτερικό δεν ήταν σημαντικές και οφείλονταν στις χρονοβόρες διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από τις τράπεζες. Πάντως, «ο Όμιλος -λόγω των μακροπρόθεσμων συνεργασιών του- δεν έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα στη λήψη αγαθών και υπηρεσιών από τους προμηθευτές του εξωτερικού». Και επίσης ότι μετά την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων, «δεν έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις αθέτησης υποχρεώσεων, πέραν της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής του Ομίλου».

Άνοδο κερδών σημείωσε στο εννεάμηνο και η εταιρεία πληροφορικής Space Hellas. Σύμφωνα με το management της εισηγμένης, «ο Όμιλος ανταποκρίθηκε στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής, επιτρέποντας την αδιάλειπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων του. Οι περιορισμοί κεφαλαίου επηρεάζουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται πληρωμές σε ξένους προμηθευτές για εισαγωγές, εάν δεν έχει ληφθεί έγκριση από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται από το γεγονός πως ο Όμιλος διατηρεί ικανή ρευστότητα, προερχόμενη από απαιτήσεις εξωτερικού, η χρησιμοποίηση των οποίων δεν υπόκειται σε κεφαλαιουχικούς ελέγχους. Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων στις εγχώριες συναλλαγές δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του Ομίλου, δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των τραπεζών, τα δε χρηματικά διαθέσιμα είναι επαρκή και εξυπηρετούν ομαλά τις λειτουργικές υποχρεώσεις του. Κατά συνέπεια, δεν έχει υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη επίπτωση στις λειτουργίες του Ομίλου, πέραν των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην αρχική προσπάθεια προσαρμογής σε τέτοιες καταστάσεις».

H διοίκηση της Ιονικής Ξενοδοχειακής, χωρίς να υποτιμά τον κίνδυνο της χώρας, εκτιμά ότι μετά τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους Ευρωπαίους αναμένεται ότι θα υπάρξει σταδιακή ομαλοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία και η μητρική της Alpha Bank. Επίσης, σημειώνει πως οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρίας δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των τραπεζών.

Η διοίκηση της Nexans Hellas (η εταιρεία βελτίωσε σημαντικά τα φετινά της αποτελέσματα στο εννεάμηνο) υποστηρίζει πως «οι ισχύοντες περιορισμοί δημιουργούν τους ακόλουθους κινδύνους, που επικεντρώνονται κυρίως στη ρευστότητα, στις πληρωμές και κατά συνέπεια τσην παραγωγή:

1. Οι καθυστερήσεις στις υποχρεώσεις αποπληρωμής του κράτους προς διάφορες κατασκευαστικές εταιρίες προκαλούν προβλήματα στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την αναβολή/ακύρωση των επενδυτικών σχεδίων, δυσφήμηση σε ξένους προμηθευτές από τις συνεχείς αναβολές/ακυρώσεις, μείωση των πωλήσεων/εξαγωγών, κ.λπ.

2. Υπάρχει ένα νέο οικονομικό περιβάλλον στο εμπόριο («οικονομία συναλλαγών τοις μετρητοίς»), με τους προμηθευτές να ζητούν πληρωμές αποκλειστικά σε μετρητά, αποφεύγοντας κάθε μορφή πίστωσης υπό τον φόβο του «κουρέματος» των καταθέσεων.

3. Η διαδικασία δρομολόγησης μιας πληρωμής προς έναν ξένο προμηθευτή είναι χρονοβόρα και δημιουργεί καθυστερήσεις στην εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό (ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές εισαγωγές) και κατά συνέπεια στην παραγωγή.

Ως επακόλουθο των ανωτέρω, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Nexans Ελλάς επλήγησαν κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών και η πορεία τους παραμένει αβέβαιη όσο οι έλεγχοι κεφαλαίων και οι αβέβαιες μακροοικονομικές συνθήκες παραμένουν. Η Nexans Ελλάς, παρά τους προαναφερθέντες περιορισμούς, προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις τους.

Εισηγμένες: Αποτελέσματα εννεαμήνου

 

 

 

 

Εταιρεία

      Κύκλος  εργασιών

              Ε  Β  Ι  Τ D  A

     Κέρδη προ φόρων

 

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Trastor

3.098

3.166

-2.015

516

-1.970

323

Nexans Hellas

53.881

54.482

1.657

-319

-146

-1.729

Αστήρ Παλλάς

24.993

27.532

6.207

5.650

703

-330

Alpha Αστ. Ακίνητα

10.429

10.179

5.088

4.120

4.808

4.253

Sarantis

200.169

182.146

18.485

15.365

14.204

12.736

Ιονική Ξεν/κή

23.078

22.254

5.374

5.013

1.172

701

Πλαίσιο

190.313

213.252

7.919

16.115

5.660

13.397

ΟΤΕ

2.865.600

2.901.900

890.500

1.041.100

186.100

292.300

ΤΙΤΑΝ

1.029.533

865.765

165.180

146.656

42.213

47.382

Attica Group

222.467

213.689

72.864

36.193

34.585

6.238

Space Hellas

39.772

29.356

3.074

3.035

728

573

Frigoglass

363.968

359.530

40.187

42.471

-8.233

-42.986

ΣΥΝΟΛΟ

5.027.301

4.883.251

1.214.520

1.315.915

279.824

332.858

Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 

 

 

 

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v