Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Σε επιτήρηση Frigoglass, Χατζηκρανιώτη, Λιβάνης, Βαράγκης

Στην Κατηγορία Επιτήρησης μεταφέρονται από τις 15 Απριλίου οι μετοχές των Χατζηκρανίωτη, Λιβάνη Frigoglass και Βαράγκης. Στην Κατηγορία Προς Διαγραφή μεταφέρεται η Προοδευτική. Οι υπόλοιπες αποφάσεις του Χρηματιστηρίου.

ΧΑ: Σε επιτήρηση Frigoglass, Χατζηκρανιώτη, Λιβάνης, Βαράγκης

H Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου κατά τη σημερινή της συνεδρίαση εξέτασε,

· τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.2.4., 3.1.2.5. & 3.1.2.6.), για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στην κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις λοιπές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης και αποφάσισε τις εξής μεταφορές ανά κατηγορία διαπραγμάτευσης:

1. Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης 

-Οι μετοχές των εταιριών «FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.» (GRS346153000), «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» (GRS348003005) και «ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.» (GRS446003014) μεταφέρονται από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, αποφάσισε τη διαγραφή του ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρείας «FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3606/2007 και το άρθρο 2.6.12. παρ. 6 και 7 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και την παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί των εν λόγω μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ για λόγους προστασίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών.

-Οι μετοχές της εταιρίας «ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.» (GRS301003000) μεταφέρονται από την κατηγορία Προς Διαγραφή στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.6. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

2. Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή 

-Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (GRS184003002) μεταφέρονται από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω χαμηλών ετήσιων συνολικών εσόδων (<€2 εκ.).
Οι προαναφερθείσες αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Παρασκευής, 15 Απριλίου 2016.

Μετά τις προαναφερθείσες αλλαγές, ο συνολικός αριθμός των εταιριών ανά Κατηγορία Διαπραγμάτευσης διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ στις 14.04.2016

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ στις 15.04.2016

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ                                    

138

0

(3)

135

ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ                

10

0

0

10

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ                                

27

4

(1)

30

ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ                           

4

1

(1)

4

ΑΝΑΣΤΟΛΗ

40

0

0

40

ΣΥΝΟΛΟ

219

5

(5)

219

 

Επίσης γνωστοποιείται ότι την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις:

· Έναρξη διαπραγμάτευσης 278.743 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (ISIN: GRS145003000), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λόγω μετατροπής ομολογιών.

· Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS422003004) από € 0,48 σε € 0,37.

Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε,

· την παραίτηση της εταιρίας – Mέλους «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/XA Large Cap και των εισηγμένων εταιρειών «ΟΠΑΠ Α.Ε.», «ΔΕΗ Α.Ε.», «ΟΤΕ Α.Ε.» ορίζεται η Παρασκευή 06/05/2016.

· την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» από την εταιρία – Μέλος «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v