Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 12 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2007.

Ειδικότερα, στο 78,060% από 78,830% κατήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης, έπειτα από πώληση μετοχών στις 27/9/2007.

Επίσης, στο 96,900% από 94,710% προηγουμένως αυξήθηκε στις 19/10/2007 η συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στην Εθνική ΑΕΕΓΑ, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που έχει καταθέσει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Στο 5,573% από 4,703% ανήλθε το ποσοστό της Morgan Stanley στο μετοχικό κεφάλαιο της Ηλεκτρονική Αθηνών, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 10/10/2007.

Εν τω μεταξύ, στο 20,110% από 20,250% μειώθηκε το ποσοστό που κατέχει η Αγροτική Τράπεζα στο μετοχικό κεφάλαιο των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 18/10/2007.

Επίσης, στο 5,027% από 4,856% ανήλθε στις 16/10/2007 το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής της Mοrgan Stanley στην εταιρία Μυτιληναίος, μετά από αγορά μετοχών που πραγματοποίησαν οι ελεγχόμενες από αυτήν εταιρίες Morgan Stanley & Co International και Morgan Stanley & Co Incorporated New York.

Στο 8,208% από 15,100% προηγουμένως μειώθηκε το ποσοστό που κατέχει η εταιρία Jason Enterprises στην Γρηγόρης Σαράντης, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προχώρησε στις 15/10/2007.

Ακόμη, στο 5,025% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας Mitica Ltd στο μετοχικό κεφάλαιο της Τιτάν, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 17/10/2007.

Επιπλέον, στο 30,756% από 30% προηγουμένως αυξήθηκε το ποσοστό του κ. Βασίλειου Γκρίσιν στην Άλφα Γκρίσιν Infotech στις 17/10/2007, μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε (1) παλαιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ποσοστό του κ. Νικόλαου Κακούσιου στην εταιρία ανήλθε στο 15,383% από 14,770% που ήταν προηγουμένως. Τέλος, την ίδια ημερομηνία, στο 14,970% από 15,110% μειώθηκε το ποσοστό της Intrakat, η οποία ελέγχεται κατά ποσοστό 73,55% από την Intracom Holdings, στο μετοχικό κεφάλαιο της Άλφα Γκρίσιν

Εν τω μεταξύ, τα ποσοστά που κατέχουν από τις 30/9/2007 οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας έδωσε στη δημοσιότητα η Επίπελεκτος Κλωστοϋφαντουργία. Αναλυτικότερα, η εταιρία Prima Συμμετοχές κατέχει άμεσα 24.001.814 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 45,04%.

Ακόμη, η κ. ∆οντά Φωτεινή του Μιχαήλ κατέχει άμεσα 3.760.987 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,058%. Ο κ. ∆οντάς Γεώργιος του Μιχαήλ κατέχει άμεσα 3.757.691 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,052%. Ο κ. ∆οντάς Απόστολος του Ιωάννη κατέχει άμεσα 2.985.097 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,60%. Τέλος, η κ. ∆οντά Φωτεινή του Ιωάννη κατέχει άμεσα 2.912.583 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,46%.

Επίσης, η εταιρία ΚΡΕΚΑ ανακοίνωσε τα ποσοστά που κατέχουν στις 26/9/2007 οι βασικοί της μέτοχοι. Ειδικότερα, ο κ. Ζαχαρίας Κιουτσούκώστας του Κυριάκου, πρόεδρος του Δ.Σ., κατέχει 1.432.009 κοινές ανώνυμες μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 20,098%. Ο κ. Γρηγόριος Κιουτσούκωστας του Κυριάκου, διευθύνων σύμβουλος, κατέχει 1.244.003 κοινές ανώνυμες μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 17,459%, ενώ ο κ. Dejan Ljamkovic του Eko, εκτελεστικό μέλος, κατέχει 540.890 κοινές ανώνυμες μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 7,591%.

Ακόμη, στις 30/9/2007 η εταιρία Φίντεξπορτ ανακοίνωσε τα ποσοστά που κατέχουν οι βασικοί της μέτοχοι. Ειδικότερα, ο κ. Γεώργιος Ι. Μακρής, κατέχει 1.316.864 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 17,98%. Η κ. Αικατερίνη Ι. Βρανοπούλου, μέλος του Δ.Σ., κατέχει 1.806.232 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 24,65%. Η κ. Ελένη Α. Ροδοπούλου, κατέχει 1.152.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 15,72%. Επίσης, η κ. Λιλή Α. Βόγκλη, κατέχει 430.062 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,87%.

Τέλος, στο 81,2536% από 78,2463% προηγουμένως αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Alpha Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Αστικά Ακίνητα, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 15/10/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v