Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 66 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 66 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 66 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 66 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2007.

Ειδικότερα, στις 30/9/2007 η Aegean Airlines γνωστοποίησε ότι το ποσοστό συμμετοχής του κ. Θεόδωρου Βασιλάκη, στο οποίο μετέχουν με έμμεση συμμετοχή οι εταιρείες Autohellas A.E (6,928%) και Transmarine Ltd (6,860%), ανέρχεται στο 33,8710%, του κ. Αθανάσιου Λασκαρίδη στο 11,3770%, του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη στο 7,5850%, της εταιρίας Cantel Participations Ltd στο 6,2240% και του κ. Λεωνίδα Ιωάννου στο 6,1090%.

Επίσης, στο 5,036% ανήλθε στις 30/10/2007 το ποσοστό συμμετοχής της εταιρίας Mitica Limited, η οποία είναι ελεγχόμενη από τον κ. Ι. Τζιβέλη, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τεχνοδομικής.

Ακόμη, στις 30/9/2007 η εταιρία Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε ότι το ποσοστό που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε στο 27,460% από 35,500%, από το οποίο το 8,020% το κατέχει μέσω της ΔΕΚΑ, ενώ αντίθετα στο 35,890% από 34,321% προηγουμένως αυξήθηκε το ποσοστό της Paneuropean Oil & Industrial Holdings.

Εν τω μεταξύ, στο 4,230% από 5,750% κατήλθε το ποσοστό της εταιρίας Stichting Pensioenfonds ABP στα Ελληνικά Χρηματιστήρια την 1/11/2007, ενώ στο 5,050% ανέρχεται από την 1/10/2007 το ποσοστό της Eurobank στην εταιρία.

Στο 5,070% ανήλθε στις 28/9/2007 η συμμετοχή του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού της Τράπεζας Κύπρου Λτδ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας

Επιπλέον, στο 40,324% από 46,159% μειώθηκε στις 30/10/2007 το ποσοστό συμμετοχή της Venture Ability SA στη Λάμψα, ενώ την ίδια ημερομηνία στο 8,250% ανήλθε το ποσοστό που κατέχει στην εταιρία η Homeric Department Stores ΑΕ Συμμετοχών, οποία είναι συμφερόντων των αδελφών Παναγιώτη και Αθανασίου Λασκαρίδη, σε ποσοστό 50% στον καθένα.

Επίσης, στο 15,054% από 13,940% προηγουμένως αυξήθηκε την 1/11/2007 το ποσοστό της Marfin Investment Group στον ΟΤΕ. Από αυτό το 10,61% κατέχει άμεσα η MIG, ενώ ποσοστό 4,4421% αφορά στα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου όπου έχει δικαίωμα να αποκτήσει η MIG, σύμφωνα με τους όρους χρηματοπιστωτικού μέσου (total return equity swap) και τα οποία ασκούνται σύμφωνα με οδηγίες της.

Εν τω μεταξύ, στις 30/9/2007 η Παντεχνική γνωστοποίησε ότι το ποσοστό του κ. Χρήστου Γιόκαρη στο μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε στο 9,715% από 9,117%, το ποσοστό του κ. Άγγελου Γιόκαρη ανήλθε στο 9,704% από 9,075%, ενώ στο 24,234% από 23,449% προηγουμένως αυξήθηκε και το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου στην εταιρία.

Την ίδια ημερομηνία ανακοινώθηκε από την εταιρία Τηλέτυπος ότι αυξήθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Πήγασος στο 24,190% από 24,070% και του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη στο 22,112% από 20,864%.

Στο 59,84% από 54,8457% ανήλθε επίσης η συμμετοχή του κ. Παύλου Ψωμιάδη στο μετοχικό κεφάλαιο της Aspis Bank στις 30/9/2007. Από το ανωτέρω ποσοστό, η άμεση συμμετοχή του κ. Ψωμιάδη ανέρχεται στο 0,0097%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου το κατέχει μέσω των εταιριών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ (4,881%), Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ (19,95%) και Commercial Value AEA (34,99%).

Επιπλέον, στο 53,664% από 52,560% προηγουμένως αυξήθηκε η συμμετοχή της MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Group, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη την 1/11/2007. Εξ αυτού ποσοστό 3,732% κατέχει άμεσα η εταιρία ενώ 49,93% κατέχει η θυγατρική της MIG Shipping SA.

Στο 56,621% από 55,608% ανήλθε ακόμη το ποσοστό των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών στην Elmec Sport, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη την 1/11/2007.

Εν τω μεταξύ, στο 37,696% από 39,130% κατήλθε η συμμετοχή της EFG Consolidated Holdings SA στην Eurobank στις 30/9/2007, σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας.

Επίσης, στο 11,720% από 12,430% μειώθηκε στις 31/10/2007 το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη στο μετοχικό κεφάλαιο της J&P ΑΒΑΞ λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ενώ για τον ίδιο λόγο στο 41,590% από 44,125% προηγουμένως διαμορφώθηκε και το ποσοστό της Joannou & Paraskevaides Ltd.

Ακόμη, στις 30/9/2007 η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά γνωστοποίησε ότι το ποσοστό της κ. Αικατερίνης Κυριακοπούλου κατήλθε στο 50,160% από 52,269% προηγουμένως, ενώ αντίθετα το ποσοστό της Morgan Stanley & Co International plc στην εταιρία αυξήθηκε στο 10,618% από 10,151%. Σημειώνεται ότι η Morgan Stanley Co International plc κατέχει τις εν λόγω μετοχές υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας των πέντε διαφορετικών επενδυτικών κεφαλαίων της Lansdowne Partners Limited Partnership, ήτοι των Lansdowne European Equity Fund Limited, Lansdowne European Long Only Fund Limited, Lansdowne European Long Only Fund LP, Lansdowne European Strategic Equity Fund LP και Managed Account R. Από τα κεφάλαια αυτά, μόνο το ποσοστό της Lansdowne European Equity Fund Limited ξεπερνά το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της S&B, όπως είχε ανακοινωθεί από την S&B στο επενδυτικό κοινό στις 29/8/2007.

Την ίδια ημερομηνία ανακοινώθηκε ότι το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στο μετοχικό κεφάλαιο της SCIENS διατηρήθηκε στο 19,920%.

Εν τω μεταξύ, στις 30/9/2007 γνωστοποιήθηκε ότι η συμμετοχή του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας στην Αγροτική ΑΕΕΓΑ αυξήθηκε στο 84,670% από 84,140% που ήταν προηγουμένως.

Επιπλέον, την ως άνω ημερομηνία η Αιολική ΑΕΕΧ δημοσιοποίησε τις μεταβολές που επήλθαν στα ποσοστά των βασικών μετόχων της. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε ότι αυξήθηκε το ποσοστό του κ. Ιωάννη Παγίδα στο 5,460% από 5,010% και της Credit Agricole Indosuez (Suisse) στο 8,096% από 7,160%, ότι διατηρήθηκε στο 15,002% το ποσοστό της Proton Bank, ενώ αντίθετα μειώθηκε το ποσοστό της Eurocorp ΑΕΠΕΥ στο 13,027% από 13,070%. Σημειώνεται ότι από το 13,027% της Eurocorp, το 8,5243% κατέχει άμεσα η εταιρία, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή της σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι 4,5025% είναι μέσω της εταιρίας Eurocorp ΑXΕ.

Στις 30/9/2007 ανακοινώθηκε επίσης ότι το ποσοστό συμμετοχής του κ. Θεόδωρου Βάρδα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Βάρδας, περιορίστηκε στο 74,184% από 78,134% που ήταν προηγουμένως.

Ακόμη, στις 26/9/2007 η εταιρία Βογιατζόγλου Systems ενημέρωσε ότι η συμμετοχή του κ. Νικόλαου Βογιατζόγλου στο μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε στο 45,320% από 45,140%, ενώ αμετάβλητο στο 37,600% παρέμεινε το ποσοστό της GEBA Participations SA.

Επίσης, στις 30/9/2007 η Γιουρομπρόκερς γνωστοποίησε ότι αυξήθηκε στο 84,656% από 84,531% προηγουμένως η συμμετοχή της Κούμπας Συμμετοχών, μετά από άρση ενεχυρίασης μετοχών.

Την ίδια ημερομηνία, η Δίας ΑΕΕΧ ανακοίνωσε ότι διατηρήθηκαν αμετάβλητα τα ποσοστά που κατέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο η EFG Eurobank (42,040%) και η Competrol Establishment.

Στις 26/10/2007 μειώθηκε στο 54,140% από 54,690% το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του κ. Γεώργιου Συνατσάκη στην Δομική Κρήτης, λόγω μερικής άρσης ενεχυρίασης μετοχών.

Εν τω μεταξύ, στις 30/9/2007 η Έδραση Χ. Ψαλλίδας γνωστοποίησε ότι μειώθηκε στο 22,288% από 22,290% το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Ψαλλίδα και στο 5,026% από 5,130% το ποσοστό της κ. Ευαγγελίας Διασάκου – Ψαλλίδα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε στο 16,139% από 15,180% το ποσοστό της Geofond Holdings SA.

Ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας Ελληνικαί Ιχθυοκαλλιέργειαι στις 27/9/2007, αμετάβλητα έχουν παραμένει τα ποσοστά του κ. Ιωάννη Κατσίβελη (22,990%) και του κ. Nigel Lewis (21,850%).

Στις 30/9/2007 ωστόσο, όπως γνωστοποίησε η εταιρία Ίλυδα, μειώθηκε το ποσοστό που κατέχει ο κ. Σταμάτιος Γκινοσάτης στο μετοχικό της κεφάλαιο στο 5,20% από 7,60% που ήταν προηγουμένως.

Την ίδια ημερομηνία, η Κέκροψ ανακοίνωσε ότι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό της τάξης του 21,455%.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης Κλουκίνας – Λάππας στις 30/9/2007, στο 23,11% από 23,0028% αυξήθηκε το ποσοστό του κ. Ιωάννη Κλουκίνα και στο 23,11% από 23,0549% το ποσοστό του κ. Ιωάννη Λάππα στο μετοχικό της κεφάλαιο, ενώ αντίθετα στο 12,450% από 12,621% μειώθηκε η συμμετοχή του κ. Λουκά Σπεντζάρη και στο 5,990% από 5,992% η συμμετοχή της Capital Research and Management Company.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε στις 26/10/2007 από την εταιρία Κούμπας Συμμετοχών, στο 41,994% από 41,170% ανήλθε το ποσοστό του κ. Γεώργιου Κούμπα στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, λόγω ενεχυρίασης μετοχών. Σημειώνεται ότι ο κ. Κούμπας κατέχει έμμεσα 405.000 μετοχές (Γιουρομπρόκερς Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ) με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 2,308% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία γνωστοποιήθηκε ότι στο 7,214% από 5,638% προηγουμένως αυξήθηκε το ποσοστό της κ. Άννα Κούμπα, ενώ αμετάβλητο στο 5,700% παρέμεινε το ποσοστό της Τράπεζας Αττικής.

Ακόμη, στις 28/9/2007 ανακοινώθηκε ότι το ποσοστό του κ. Ηλία Κυριακίδη στην εταιρία Κυριακίδης Μάρμαρα διαμορφώθηκε στο 46,260% από 49,960%. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσοστό σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου προέκυψε μετά από την απόκτηση ποσοστού 13,68%, από την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρία Δυναμικές Συμμετοχές ΑΕ. Την ίδια ημερομηνία γνωστοποιήθηκε επίσης ότι μειώθηκε στο 0,410% από 8,110% το ποσοστό της Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική.

Εν τω μεταξύ, στις 26/10/2007 στο 54,530% από 55,270% διαμορφώθηκε το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Λούλη στην εταιρία Μύλοι Λούλη. Σημειώνεται ότι ο κ. Λούλης έχει την επικαρπία και τον έλεγχο των μετοχών που εμφανίζονται ως έμμεση συμμετοχή, ποσοστού 49,3%, οι οποίες ανήκουν κατά ψιλή κυριότητα στους κ. Λούλη Νικόλαο του Κωνσταντίνου (24,65%), κ. Λούλη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου (12,58%) και κ. Λούλη Όλγα του Ηλία (12,07%).

Στις 26/9/2007 γνωστοποιήθηκε επίσης ότι το ποσοστό της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά, η οποία ελέγχεται από την κ. Αικατερίνη Κυριακοπούλου, στην Μοτοδυναμική μειώθηκε στο 57,242% από 58,704%, ενώ αμετάβλητο παρέμεινε το άμεσο ποσοστό (5,090%) που κατέχει η κ. Κυριακοπούλου στην εταιρία.

Επιπλέον, στις 30/9/2007 η εταιρία Μπενρουμπή ανακοίνωσε ότι στο 21,581% από 20,262% αυξήθηκε το ποσοστό της κ. Αλίκης Μπενρουμπή, στο 21,256% από 20,252% ανήλθε η συμμετοχή της κ. Νόρας Μπενρουμπή, αλλά και ότι η ίδια η εισηγμένη έχει στην κατοχή της το 5,255% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Την ίδια ημερομηνία, η Μπήτρος Συμμετοχική γνωστοποίησε ότι το ποσοστό της European Steel ανήλθε στο 31,093% από 28,414% προηγουμένως λόγω μερικής άρσης ενεχυρίασης μετοχών, η συμμετοχή της κ. Λήδας Μπήτρου αυξήθηκε στο 6,248% από 5,410%, ενώ αμετάβλητα διατηρήθηκαν τα ποσοστά των κ. Ιωάννη Μπήτρου (17,521%), Παναγιώτη Μπήτρου (9,296% και Πελαγίας Μπήτρου (9,382%).

Ακόμη, στις 30/9/2007 η Νεώριον Σύρου ανακοίνωσε ότι το ποσοστό του κ. Νικόλαου Ταβουλάρη υποχώρησε στο 20,630% από 22,500% και του κ. Αναστάσιου Παπανδρέου στο 5,390% από 6,580%, ενώ αντίθετα στο 10,100% από 10,010% αυξήθηκε η συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Κοκκαλά και στο 24,020 από 24,018% η συμμετοχή της Axis SA.

Την ως άνω ημερομηνία, γνωστοποιήθηκε επίσης ότι το ποσοστό του κ. Ιωάννη Πετρόπουλου στην Π. Πετρόπουλος ανήλθε στο 32,280% από 32,260%, του κ. Κωνσταντίνου Πετρόπουλου στο 17,520% από 17,500%, ενώ το ποσοστό της εταιρίας Tetrastar Distribution (Overseas) Ltd, η οποία ελέγχεται από τον κ. Μηνά Κυριακού, διατηρήθηκε στο 19,450%.

Στις 30/9/2007 σε σχετική ανακοίνωσή της η Προοδευτική ανέφερε ότι το ποσοστό που κατέχει ο κ. Σπυρίδων Κούτλας στο μετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε στο 15,110% από 14,757% και της Jessore Holding Co. Ltd στο 7,134% από 7,130% προηγουμένως.

Επίσης, γνωστοποιήθηκε ότι η συμμετοχή της Tricontinental Transport Co. στην Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική αυξήθηκε στο 10% από 9,976% και της Formia Navigation Co. στο 8,420% από 6,660%.

Ακόμη ανακοινώθηκε ότι το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Σαραντόπουλου στην εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος διαμορφώθηκε στο 49,914% από 47,930%.

Εν τω μεταξύ, στις 30/9/2007 η εταιρία Σελόντα γνωστοποίησε ότι το ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο ο κ. Βασίλειος Στεφανής ανήλθε στο 6,110% από 6,100% και της Corinthos Holdings Ltd στο 19,810% από 19,808%, ενώ αντίθετα μειώθηκε στο 9,560% από 10% προηγουμένως η συμμετοχή της Jazan Development Company ΑΕΓΕ.

Επιπλέον, στις 24/9/2007 η Τεξαπρέτ ανακοίνωσε ότι η κ. Νταίζυ Καράσσο μείωσε τη συμμετοχή της στην εταιρία στο 11,817% από 12,780%.

Στις 30/9/2007 επίσης με ανακοίνωσή της η εταιρία Τζιρακιάν γνωστοποίησε ότι το ποσοστό του κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν ανήλθε στο 65,350% από 63,479%, από το οποίο το 60,84% κατέχει άμεσα ο ίδιο, ενώ η υπόλοιπη συμμετοχή του σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου είναι μέσω της ελεγχόμενης από αυτόν εταιρίας Europa Προφίλ Αλουμίνιο ΑΒΕ (4,51%). Επίσης, ανακοινώθηκε ότι το ποσοστό της Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική στην εταιρία περιορίστηκε στο 6,200% από 9,993%.

Την ίδια ημερομηνία, η εταιρία Χατζηκρανιώτη ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της κ. Μαρίας Ζηρογιάννη μειώθηκε στο 11,090% από 13,400%, της κ. Μαρίας Χατζηκρανιώτη περιορίστηκε στο 7,650% από 7,960%, του κ. Γεώργιου Ζηρογιάννη αυξήθηκε στο 11,630% από 11,500%, της κ. Παυλίνας Χατζηκρανιώτη ανήλθε στο 7,980% από 7,960%, ενώ αμετάβλητα παρέμειναν τα ποσοστά των κ. Ιωάννας Χατζηκρανιώτη (7,960%) και Θωμά Χατζηκρανιώτη (6,390%).

Εν τω μεταξύ, στις 2/11/2007 στο 67,610% από 61,110% ανήλθε το ποσοστό του κ. Γεώργιου Αβραμίδη στο μετοχικό κεφάλαιο της Alsinco, έπειτα από μερική άρση μετοχών.

Ακόμη, στις 30/9/2007 η εταιρία Dionic ανακοίνωσε ότι στο 6,530% από 9,980% έχει περιοριστεί η συμμετοχή του κ. Θωμά Ρούμπα και στο 5,620% από 6,140% μειώθηκε το ποσοστό του κ. Νικόλαου Καβρουλάκη.

Την ίδια ημερομηνία η Eurodrip γνωστοποίησε ότι η Bellaria Holding Ltd αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο 11,200% από 10,058% και η Jain Europe Limited στο 7,400% από 7,463%, ενώ στο 50,678% διατηρήθηκε το ποσοστό της Aquanova International Holdings ΒV.

Επίσης, η εταιρία Everest την ίδια ημερομηνία ανακοίνωσε ότι το ποσοστό του κ. Λαυρέντιου Φρέρη ανήλθε στο 25,097% από 23,920%, του κ. Ευάγγελου Νικολακάρη αυξήθηκε στο 16,381% από 15,944%, της κ. Ισμήνης Μαλτεζοπούλου μειώθηκε στο 7,528% από 9,833%, ενώ στο 9,658% παρέμεινε το ποσοστό του κ. Βασίλειου Μαλτεζόπουλου.

Εν τω μεταξύ, στο 37,557% από 38,700% κατήλθε η συμμετοχή του κ. Κωνσταντίνου Τσουβελεκάκη στην Fashion Box, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 8/10/2007.

Στις 30/9/2007 εξάλλου, η Flexopack γνωστοποίησε ότι η συμμετοχή του κ. Σταμάτιου Γκινοσάτη μειώθηκε στο 31,739% από 32,560%, του κ. Γεώργιου Γκινοσάτη κατήλθε στο 19,314% από 19,550%, του κ. Νικόλαου Γκινοσάτη περιορίστηκε στο 16,289% από 16,290% και της Competrol Establishment SA μειώθηκε στο 5,119% από 5,120%.

Την ως άνω ημερομηνία επίσης, η Global ΑΕΕΧ ανακοίνωσε ότι το ποσοστό της premier Ltd ανήλθε στο 6,425% από 6,120%, της Olympic Investments στο 6,456% από 6,120%, ενώ η Διεθνική ΑΕΔΑΚ κατέχει ποσοστό 5,560%, για λογαριασμό των υπό διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Δήλος, Π&Κ καθώς και NBG International Funds-Sicav & NBG Synesis Funds-Sicav.

Ακόμη, στις 28/10/2007 η εταιρία Interfish γνωστοποίησε ότι αύξησαν το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο οι Σελόντα στο 47,130% από 44,140%, Marven Enterprises Company Limited στο 18,150% από 18,145% και Jazan Development Company στο 5,160% από 5%.

Εν τω μεταξύ, στις 2/11/2007 έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη, ο κ. Χ. Στασινόπουλος μείωσε τη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της profile στο 45,670% από 45,920% που ήταν προηγουμένως.

Στις 28/9/2007 γνωστοποιήθηκε ότι ο κ. Φράνσες Μωρίς – Ρίστι αύξησε το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της Ridenco από το 49,100% στο 49,977%.

Επιπλέον, στις 31/10/2007 η εταιρία Rilken ανακοίνωσε ότι η Henkel Hellas συνεχίζει να κατέχει ποσοστό 50,140% στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Στις 30/9/2007 επίσης, η SATO γνωστοποίησε ότι ο κ. Σωτήριος Θεοδωρίδης μείωσε το ποσοστό του στο 28,980% από 29,670%, ενώ ο κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης περιόρισε τη συμμετοχή του στο 24,870% από 25,220%.

Την ίδια ημερομηνία, η Spider ανακοίνωσε ότι ο κ. Ευάγγελος Πέτσιος μηδένισε τη συμμετοχή του στην εταιρία από 6,970% που κατείχε προηγουμένως, ο κ. Νικόλαος Ε. Πέτσιος μείωσε το ποσοστό του στο 5,413% από 6,400%, η κ. Αναστασία Πέτσιου περιόρισε τη συμμετοχή της στο 6,314% από 6,400%, ενώ ενώ στο 5,678% διατηρήθηκε το ποσοστό της κ. Μαρίας Πέτσιου, στο 6,592% από 5,200% αυξήθηκε το ποσοστό του ο κ. Νικόλαος Κ. Πέτσιος και στο 5,821% από 5,200% ανήλθε η συμμετοχή του κ. Μιχαήλ Πέτσιου.

Επίσης, στις 25/10/2007 ανακοινώθηκε ότι η Morgan Stanley συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Alapis με ποσοστό 5,002%, το οποίο κατέχει μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών Morgan Stanley And Co International Plc και Morgan Stanley And Co Incorporated New York.

Επιπλέον, στις 2/11/2007 η Εθνική Τράπεζα αύξηση στο 97,150% από 97,090% προηγουμένως το ποσοστό της στην Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της προαιρετικής δημόσιας προσφοράς που έχει καταθέσει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της δεύτερης.

Ακόμη, στις 30/9/2007 η εταιρία Καρέλιας ανακοίνωσε ότι το Ίδρυμα Γεωργίου & Βικτορίας Καρέλια συμμετέχει στην εισηγμένη με 7,150%, αλλά και ότι ο κ. Κωνσταντίνος Καρέλιας αύξησε το ποσοστό του στο 42,620% από 42,610%, ο Ανδρέας Καρέλιας στο 19,510% από 9,020% και ο κ. Ευστάθιος Καρέλιας στο 18,860% από 8,030%.

Την ως άνω ημερομηνία, η Ωμέγα ΑΕΕΧ γνωστοποίησε ότι η εταιρία Αφοί Μάνεση αύξησε το ποσοστό της στο 7,900% από 7,780%, η Laxey Greek Investments Lp διατήρησε τη συμμετοχή της στο 29,997%, ενώ η Proton Bank περιόρισε το ποσοστό της στο 24,700% από 29,600% προηγουμένως.

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι η Marfin Investement Group αύξησε το ποσοστό της στην Vivartia από 91,472% που ήταν στο 91,610%.

Γνωστοποιήθηκε ακόμη ότι ο κ. Γεώργιος Πετζετάκις μείωσε το ποσοστό του στην εισηγμένη Πετζετάκις στο 24,407% από 27,250% που ήταν προηγουμένως.

Εν τω μεταξύ, την ίδια ημερομηνία, η εταιρία Γκάλης ανακοίνωσε ότι η κ. Ελένη Μανούση αύξησε το ποσοστό της στο 11,560% από 11,278%, η κ. Μαρία Μανούση στο 11,620% από 11,278%, η κ. Μελίνα Μανούση στο 14,290% από 14,286%, ο κ. Σωκράτης Παναγιωτίδης στο 7,130% από 5,001%, ενώ στο 10,009% διατηρήθηκε το ποσοστό του κ. Ιωάννη Παναγιωτίδη.

Επιπλέον, η εταιρία Ευρωσύμβουλοι γνωστοποίησε ότι η M.H. Media Productions Holdings Limited μείωσε το ποσοστό της στο 13,660% από 15%, ενώ αντίθετα ο κ. Ιωάννης Βαξεβάνης αύξησε τη συμμετοχή του στο 5,010% από 5%, η εταιρία Pallas Holdings Limited συμμετέχει με 6,30% και η εταιρία Antenna TV με 14,490%.

Στις 29/10/2007 ανακοινώθηκε ακόμη ότι η Lannet συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας με ποσοστό 14,888%.

Τέλος, σημειώνεται ότι στο 38,550% από 39,866% προηγουμένως μειώθηκε το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Vivere, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 2/11/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v