Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εταιριών

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2007. Αναλυτικά όλες οι μεταβολές στη μετοχική σύνθεση. Δείτε το σχετικό αρχείο του χρηματιστηρίου.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εταιριών
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 13 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2007.

Ειδικότερα, στο 5,410% από 10,440% προηγουμένως κατήλθε το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην Γενική Τράπεζα στις 26/11/2007, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Επίσης, στο 5,4196% ανήλθε στις 21/11/2007 το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στη ΔΕΗ η εταιρεία Capital Research and Management των ΗΠΑ, η οποία διαχειρίζεται 12.573.427 δικαιωμάτων ψήφου της Επιχείρησης για λογαριασμό του ομίλου ”American Funds” αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ακόμη, στο 5,006% διαμορφώθηκε το ποσοστό συμμετοχής της Morgan Stanley and Co International Plc στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Ιατρικό Αθηνών, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 20/11/2007.

Στο 5,008% διαμορφώθηκε επίσης το συνολικό ποσοστό επί των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας Πειραιώς. Η ημερομηνία συναλλαγής είναι η 23/11/2007 και ο λόγος υποβολής της γνωστοποίησης δικαιώματα ψήφου από ενέχυρα μετοχών Τράπεζας Πειραιώς υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς.

Εν τω μεταξύ, στο 56,654% από 56,191% ανήλθε το ποσοστό που κατέχει η MIG στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Group, έπειτα από την απόκτηση μετοχών στις 28/11/2007. Εξ αυτού, ποσοστό 6,722% κατέχει άμεσα η MIG, ενώ το υπόλοιπο 49,93% το κατέχει έμμεσα, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της MIG Shipping.

Επιπλέον, στο 89,930% από 87,960% προηγουμένως αυξήθηκε το ποσοστό που κατέχει ο ΟΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Cosmote, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 30/11/2007, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης που έχει καταθέσει για την απόκτηση των μειοψηφιών της Cosmote.

Στο 67,640% από 67,074% ανήλθε ακόμη το ποσοστό που κατέχουν τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών στην Elmec Sport, έπειτα από την απόκτηση μετοχών στις 29/11/2007, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που έχουν καταθέσει για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης.

Επίσης, με ποσοστό 22,157% συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Lannet Communications η εταιρία Claphand Universal S.A. Η εν λόγω μεταβολή προέκυψε μετά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Lannet, που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Telepassport.

Ακόμη, στο 6,786% από 7,350% προηγουμένως μειώθηκε στις 28/11/2007 το ποσοστό συμμετοχή του κ. Σταύρου Ν. Παπαγεωργίου στο μετοχικό κεφάλαιο της Σάνυο Ελλάς. Την ίδια ημερομηνία, το ποσοστό της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρία διαμορφώθηκε κάτω από το 5%, λόγω άρσης (μερική) ενεχυρίασης μετοχών.

Εν τω μεταξύ, στο 12,050% από 10,610% ανήλθε το ποσοστό του κ. Δημήτριου Μ. Εφραίμογλου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εριουργία Τρία Άλφα, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη στις 28/11/2007. Την ίδια ημερομηνία, το ποσοστό της κ. Μαρίνας Εφραίμογλου στην εταιρία μειώθηκε στο 4,660% από 5,260% προηγουμένως, λόγω πώλησης μετοχών. Επίσης, στο 4,660% από 5,260% κατήλθε στις 23/11/2007 και το ποσοστό της κ. Ναταλίας Εφραίμογλου, λόγω διάθεσης μετοχών της εταιρίας.

Επιπλέον, στο 33,930% από 13,930% αυξήθηκε στις 28/11/2007 η συμμετοχή του κ. Σπύρου Τασόγλου στο μετοχικό κεφάλαιο της Vell, έπειτα από άρση (μερική) ενεχυρίασης μετοχών. Την ίδια ημερομηνία, το ποσοστό της Τράπεζας Κύπρου από 20% διαμορφώθηκε κάτω του 5%.

Ακόμη, έπειτα από αγορά μετοχών στην οποία προέβη η Εθνική Τράπεζα στις 30/11/2007, το ποσοστό που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Ασφαλιστικής ανήλθε στο 99,320% από 99,300%.

Τέλος, στο 37,401% από 38,550% προηγουμένως κατήλθε το ποσοστό του κ. Κωνσταντίνου Πηλαδάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Vivere, έπειτα από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 30/11/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v