Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μειώνει την τιμή-στόχο για Πλαίσιο η Euroxx

Η χρηματιστηριακή μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας το 2017 και το 2018 κατά 51-54% παρά την αύξηση των προβλέψεων για τις πωλήσεις.

Μειώνει την τιμή-στόχο για Πλαίσιο η Euroxx

Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Πλαίσιο, στα 4,2 από 5 ευρώ δίνει η Euroxx σε έκθεσή της για την εισηγμένη, στην οποία διατηρεί σύσταση overweight. 

Η χρηματιστηριακή αναμένει αδύναμο β' εξάμηνο 2016, λόγω μειωμένων περιθωρίων κερδοφορίας σε ετήσια βάση. 

Παράλληλα, μειώνει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρίας το 2017 και το 2018 κατά 51-54% παρά την αύξηση των προβλέψεων για τις πωλήσεις. 

Ειδικότερα, υποβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα EBITDA κατά 34-37% για να αποτυπώσει τα ισχνότερα περιθώρια σε όλους τους τομείς, κάτι που αποδίδεται κυρίως στο λιγότερο ευνοϊκό προϊοντικό μείγμα και τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία δολαρίου - ευρώ. 

Ωστόσο, διατηρεί τη θετική της στάση απέναντι στη μετοχή, λόγω του υγιούς ισολογισμού και των ισχυρών ταμειακών ροών. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v