Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Χρονιά των turn around το 2016

Οι δεκατρείς εισηγμένες εταιρείες που το 2016 πέρασαν από τις ζημίες στα κέρδη. Οι λόγοι της επιτυχίας και οι ξεχωριστές περιπτώσεις των ομίλων Viohalco, Intracom και Σφακιανάκη. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Χρονιά των turn around το 2016

Παρά το γεγονός ότι μόλις οι μισές εισηγμένες εταιρείες του ΧΑ έχουν δημοσιεύσει τις λογιστικές τους καταστάσεις για το 2016, πάνω από δέκα έχουν καταφέρει να επιστρέψουν από τις ζημίες του 2015 σε κέρδη, αρκετές άλλες πέτυχαν να περιορίσουν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο το ύψος των απωλειών τους, ενώ, τέλος, κάποιες άλλες μετέτρεψαν το αρνητικό τους EBITDA σε θετικό.

Με βάση τα στοιχεία του παρατιθέμενου πίνακα, δώδεκα εισηγμένες αποτελούν turn around stories (από αθροιστικές ζημίες ύψους 259 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν καθαρά κέρδη 82,7 εκατ.), δημοσιεύοντας κερδοφόρα αποτελέσματα το 2016 έναντι ζημιών του 2015.

Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί και η περίπτωση της Δάιος Πλαστικά, η οποία ενώ είδε τα προ φόρων κέρδη της να μειώνονται από τα 2,02 στο 1,73 εκατ. ευρώ, τα καθαρά της αποτελέσματα μεταβλήθηκαν από τα -2,54 στο +1,05 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης φορολογικής λογιστικής επιβάρυνσης μεταξύ των δύο οικονομικών χρήσεων.

Η ΔΕΗ για παράδειγμα ωφελήθηκε από το πολύ χαμηλότερο κόστος των καυσίμων και βελτίωσε το τελικό της αποτέλεσμα κατά περίπου 170 εκατ. ευρώ (από -102,5 σε +67,2 εκατ.).

Στον κλάδο των ιδιωτικών κλινικών, τόσο το ΥΓΕΙΑ, όσο και το Ιατρικό Αθηνών μέσα από συντονισμένες κινήσεις κατάφεραν να ξεπεράσουν τα πολλά και… πανύψηλα εμπόδια του rebate, του clawback και του αυξημένου ΦΠΑ, επαναφέροντας το τελικό τους αποτέλεσμα στο «συν».

Η ΒΙΣ επέστρεψε στην κερδοφορία μέσα από τη διακοπή ζημιογόνας μονάδας της στη Μαγνησία.

Η αύξηση των εξαγωγών, που συνέβαλε στον ανοδικό όγκο πωλήσεων, και ο δραστικός περιορισμός των χρηματοοικονομικών δαπανών μετέτρεψαν στη Νexans Hellas τις ζημίες του 2015 σε κέρδη το 2016.

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε το εγχείρημα της αναδιοργάνωσης της ΧΑΛΚΟΡ, που υλοποιείται κατά τα τελευταία χρόνια, με στόχο την αύξηση των μεριδίων στην ευρωπαϊκή αγορά και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο εισηγμένος Όμιλος επέστρεψε το 2016 στην κερδοφορία μετά από πολλά χρόνια ζημιογόνων αποτελεσμάτων.

Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης μετά τη συμμετοχή των τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, η αύξηση των εξαγωγών και οι προσπάθειες αναδιοργάνωσης επανέφεραν τα Ιχθυοτροφεία Σελόντα σε κερδοφόρο πορεία, παρά τη μείωση της τιμής που εμφάνισε η τσιπούρα.

H FG Europe εμφάνισε το 2016 μειωμένα λειτουργικά κέρδη, ωστόσο επέστρεψε στην κερδοφορία εξαιτίας των πολύ καλύτερων χρηματοοικονομικών της αποτελεσμάτων (από -5,35 σε -183 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα βελτιωμένων συναλλαγματικών διαφορών και αποτιμήσεων χρεογράφων).

Η Κλουκίνας-Λάππας δεν επανήλθε μόνο σε κερδοφόρο πορεία, αλλά προτίθεται να μοιράσει και μετρητά στους μετόχους της.

Η Quest Holdings ήταν ουσιαστικά κερδοφόρος και κατά το παρελθόν, ωστόσο εμφανίζει κατά καιρούς ζημιογόνα αποτελέσματα είτε λόγω απομειώσεων, είτε εξαιτίας του λογιστικού τρόπου απεικόνισης ορισμένων δραστηριοτήτων της (π.χ. Card Link).

Η Intralot μπορεί να είδε τα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της να επιδεινώνονται (κέρδη προ φόρων από +47,8 σε +4,7 εκατ. και καθαρό αποτέλεσμα από +2,76 σε -27,7 εκατ. ευρώ), ωστόσο τα κέρδη των δραστηριοτήτων που διακόπηκαν, οδήγησαν το τελικό αποτέλεσμα στο «συν».

Πέραν όμως των εταιρειών του παρατιθέμενου πίνακα, υπήρξαν και άλλες εισηγμένες που μπορεί να μην επέστρεψαν σε κερδοφόρο πορεία, αλλά τουλάχιστον μέσα στο 2016 περιόρισαν δραστικά το ύψος των ζημιών τους.

Ο όμιλος Viohalco για παράδειγμα μείωσε τις ζημίες του από τα 60 στα 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο προ φόρων, από ζημίες ύψους 36,7 εκατ. το 2015 πέρασε σε κέρδη 6,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ο όμιλος Intracom μείωσε τις ζημίες του από τα 9,9 στα 2,3 εκατ. ευρώ, παρά το ότι το 2016 η θυγατρική του Intrakat ενέγραψε έκτακτη πρόβλεψη λόγω πιθανού προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Δραστική περικοπή ζημιών είχαμε και στον όμιλο Σφακιανάκη, που από τα -21 εκατ. του 2015 έφτασε στα -7,6 εκατ. ευρώ το 2016 (άνοδος πωλήσεων από τα 252 στα 274 εκατ. και EBITDA από τα 17,4 στα 25,4 εκατ. ευρώ).

Επίσης, με βάση μόνο τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, μέσα στο 2016 τρεις εισηγμένες πέρασαν από αρνητικό σε θετικό EBITDA. Πρόκειται για τις εταιρείες SATO, Q&R και Vidavo.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v