Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιριών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 2 Μαίου 2017.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιριών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση τριών εταιρειών.

Αναλυτικά, στην FHL Κυριακίδης το ποσοστό της Αντίοχος και των Συντονισμένων Προσώπων αυξήθηκε στο 94,63% από 94,28% την προηγούμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, στην Kleemann Hellas η συμμετοχή της MCAOrbital ανήλθε στο 100% από 96,33% στις 18 Απριλίου.

Αντίστοιχα, στην Alpha Trust Ανδρομέδα, το ποσοστό της Alpha TrustΑΕΔΑΚ & Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων περιορίστηκε στο 24,75 στις 25 Απριλίου.

Το ποσοστό αναλύεται ως εξής: (α) άμεση συμμετοχή ποσοστό 1,04%, και (β) έμμεση συμμετοχή ποσοστό 23,71%. Για τη λεπτομερή ανάλυση της έμμεσης συμμετοχής του υπόχρεου, παρά το γεγονός ότι ο υπόχρεος, κατά τη δήλωσή του, δεν εμπίπτει στην έννοια της «Ελέγχουσας Επιχείρησης» σημειώνεται:

i) Η ALPHA TRUST κατέχει πλέον συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 24,75% - άμεση συμμετοχή: 1,04% και έμμεση συμμετοχή (με βάση τις παραγράφους (η) και (θ) του άρθρου 10): 23,71%, η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω στο υπό ii) στοιχείο. ii) Διαχειριζόμενοι ΟΣΕΚΑ και διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατών, με το Α/Κ ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND να κατέχει το 7,24% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ κανένα άλλο πρόσωπο / οντότητα δεν κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 5%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v