ΧΑ: Στην κατηγορία προς διαγραφή οι ΛΑΝΑΚΑΜ, ΒΙΟΤΕΡ και Λεβεντέρης

Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 10 Μαΐου 2017.

ΧΑ: Στην κατηγορία προς διαγραφή οι ΛΑΝΑΚΑΜ, ΒΙΟΤΕΡ και Λεβεντέρης

Κατά την σημερινή της συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών, εξέτασε τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ένταξη των μετοχών των εισηγμένων εταιριών στην Κατηγορία Επιτήρησης, καθώς και στις λοιπές Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης. 

Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης (άρθρο 3.1.2.4.)

Οι μετοχές των εταιριών Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (GRS367263001) και ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (GRS092103001) μεταφέρονται από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μεταφορά στην Κατηγορία Προς Διαγραφή (άρθρο 3.1.2.5.)

Οι μετοχές των εταιριών ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.  και Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε., από την Κύρια Αγορά, καθώς, και οι μετοχές της εταιρίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΒΙΟΤΕΡ) Α.Ε. από την Κατηγορία Επιτήρησης μεταφέρονται στην Κατηγορία Προς Διαγραφή, λόγω χαμηλών ετήσιων συνολικών εσόδων (<€2 εκ.).

Οι προαναφερθείσες αλλαγές θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 10 Μαΐου 2017.

Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιεί ότι από την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 αλλάζει η επωνυμία του αμοιβαίου κεφαλαίου ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ σε ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ (GRF000153004).

Τέλος η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών ενέκρινε, την παραίτηση της εταιρίας – μέλους του Χ.Α. «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.». Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ορίζεται η Παρασκευή 19 Μαΐου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v