ΑΧΙΑ Ventures: Οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Πιο αισιόδοξος για τις επιδόσεις των τραπεζών στο υπόλοιπο του έτους ο διεθνής οίκος. Αυξάνει οριακά τις τιμές-στόχους για Πειραιώς και Εθνική. Διατηρεί τη σύσταση «Buy» και για τις 4 συστημικές τράπεζες. Τα περιθώρια ανόδου.

ΑΧΙΑ Ventures: Οι τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Τις συστάσεις αγοράς επαναδιατυπώνει η AXIA για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες, αυξάνοντας ελαφρώς τις τιμές-στόχους της για την ΕΤΕ και την Τράπεζα Πειραιώς.

Πιο αναλυτικά, η τιμή-στόχος για την Alpha Bank είναι τα 3,00 ευρώ, με 36% περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα (τιμές 13/6/2017), η τιμή-στόχος για τη Eurobank είναι το 1,20 ευρώ, με 26% περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα, 0,50 ευρώ ανά μετοχή ο στόχος για την ΕΤΕ από 0,49 ευρώ πριν και 43% περιθώριο ανόδου και τέλος, 0,33 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς από 0,31 ευρώ προγενέστερα και 43% περιθώριο ανόδου.

Μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η AXIA πραγματοποίησε μικρές αλλαγές στις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή, αυξάνοντας τις προβλέψεις της κατά 4% για τη Eurobank, 5% για την Εθνική Τράπεζα αλλά και 37% για την Πειραιώς.

Η άποψή της είναι ότι το 1ο τρίμηνο δεν ήταν τόσο κακό όσο αναμενόταν πριν από μερικούς μήνες και όλες οι τράπεζες κατόρθωσαν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα τους (NPEs), παραμένοντας μπροστά ή σύμφωνα με τους στόχους που συμφωνήθηκαν με τον SSM, αλλά είναι ελαφρώς πίσω από τους στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

Η αναθεώρηση της πορείας του ΑΕΠ, που έδειξε ανάπτυξη 0,4% σε τριμηνιαία βάση έναντι -0,1% που ήταν η αρχική εκτίμηση, μπορεί να υποδηλώνει ότι και το δεύτερο τρίμηνο θα μπορούσε να παρουσιάσει θετική μεταβολή.

Η ΑΧΙΑ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία για τη δεύτερη αξιολόγηση και οι συζητήσεις γύρω από την ελάφρυνση του χρέους θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην υποστήριξη μιας υγιούς οικονομικής ανάπτυξης.

Οι τράπεζες έχουν προστατεύσει τις κεφαλαιακές τους θέσεις, καταγράφοντας δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 15,9% στο τρίμηνο (+8 μονάδες βάσης), το οποίο ήταν ένα μείγμα παραγωγής οργανικών κεφαλαίων και απομόχλευσης, δηλαδή χαμηλότερο ενεργητικό σταθμισμένο του κινδύνου. Η Eurobank και η Alpha ανέφεραν τις υψηλότερες - κατώτατες γραμμές με 37 εκατ. ευρώ και 48 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, με την Eurobank και την Πειραιώς να παρουσιάζουν την πιο επιθετική μείωση των NPEs q-o-q κατά 1,7%.

Η εικόνα στους στόχους ποιότητας του ενεργητικού είναι μικτή και οι τράπεζες θα πρέπει να επιταχύνουν, επισημαίνει η ΑΧΙΑ. Συνολικά, τα NPEs σε επίπεδο ομίλων μειώθηκαν έναντι του προηγούμενου τριμήνου κατά -1,3% (ΕΤΕ) έως -1,7% (Eurobank και Πειραιώς), με μειωμένη απόδοση για την Alpha. Τα NPLs μειώθηκαν κατά -0,5% (Alpha), -1,2% (Πειραιώς). Οι τράπεζες παραμένουν μπροστά στους στόχους για τα NPEs, αλλά πίσω από τους στόχους των NPLs, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.

Ο μέσος όρος διαγραφών στα ελληνικά ανοίγματα είναι της τάξης του 1% ανά τρίμηνο, τον οποίο η ΑΧΙΑ χαρακτηρίζει «δίκαιο», δεδομένου ότι οι διαγραφές θα ευθύνονταν για μείωση του αποθέματος κατά 13,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους στόχους SSM.

Οι κεφαλαιακές θέσεις διατηρούνται, επισημαίνει ο οίκος. Οι ελληνικές τράπεζες κατόρθωσαν να προστατεύσουν τις κεφαλαιακές τους θέσεις καταγράφοντας αυξήσεις στους fully loaded δείκτες CET1 (+ 8bps σε τριμηνιαία βάση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, στο 15,9%).

Η κάτω γραμμή των αποτελεσμάτων ήταν ισχυρή για την Alpha και τη Eurobank. Οι προαναφερθείσες τράπεζες σημείωσαν κέρδη 48 εκατ. ευρώ και 37 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, θέτοντας τις δύο τράπεζες σε ομαλότερη διαδρομή για την επίτευξη κερδών ύψους 278 εκατ. ευρώ (Alpha) και 135 εκατ. ευρώ (Eurobank) σύμφωνα με το consensus της Capital IQ. Από την άλλη πλευρά, η πορεία των Εθνικής Τράπεζας (κέρδη 5 εκατ. ευρώ) και Πειραιώς (ζημίες 6 εκατ. ευρώ) θα εξαρτηθεί από το ισχυρό δεύτερο εξάμηνο του έτους, για να επιτύχουν τις εκτιμήσεις του consensus ύψους 241 εκατ. ευρώ και 99 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ως πηγές κινδύνου, η ΑΧΙΑ βλέπει τις αρνητικές μακροοικονομικές/πολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν τον ρυθμό της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού, καθυστερήσεις στη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης, τη μείωση της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα, την επιβράδυνση της αναδιάρθρωσης και διάθεσης των διεθνών επιχειρήσεων.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v