Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Ενέκρινε την εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ της Attica Bank

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΧΑ μεταξύ άλλων ενέκρινε την εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ και την εισαγωγή προϊόντος δανεισμού επί των μετοχών της Attica Bank.

ΧΑ: Ενέκρινε την εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ της Attica Bank

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 θα υλοποιηθεί η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» με διανομή 2.212.672 νέων δωρεάν μετοχών στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1,4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.

Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 29 Αυγούστου 2017, ενώ ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών είναι η Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017.

Επίσης, ενέκρινε

* την εισαγωγή προϊόντων ΣΜΕ επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «ATTICA BANK Α.Ε. (ΑΤΤ)»,

* την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των εν λόγω προϊόντων ΣΜΕ της «ATTICA BANK Α.Ε. (ΑΤΤ)» από τα Μέλη ΕΔ της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ» καθώς επίσης και

* την εισαγωγή προϊόντος δανεισμού επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «ATTICA BANK Α.Ε. (ΑΤΤ)». Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ανωτέρω ορίζεται η 28η Αυγούστου 2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v