ΑΧΙΑ: Σύσταση «Buy» για τράπεζες, αλλά μειώνει τις τιμές-στόχους

Oι τράπεζες θα ξεπεράσουν τους σκοπέλους των stress tests και του IFRS 9, χωρίς την ανάγκη νέων κεφαλαίων. Επαναδιατυπώνει τη σύσταση Buy και μειώνει τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των τραπεζών. Οι προβλέψεις για τη μείωση των NPEs.

ΑΧΙΑ: Σύσταση «Buy» για τράπεζες, αλλά μειώνει τις τιμές-στόχους

Διατηρεί τη σύσταση buy για τις ελληνικές συστημικές τράπεζες η AXIA, σε έκθεση στην οποία περικόπτει παράλληλα τις τιμές-στόχους.

Ειδικότερα η ΑΧΙA μειώνει την τιμή-στόχο στα 2,60 ευρώ (από 3 ευρώ) για την Alpha Bank και στο 1,19 ευρώ (από €1,20) για τη Eurobank. Ακόμη μειώνει στο 0,36 ευρώ (από €0,50) την τιμή-στόχο για την Εθνική και στα 4,59 ευρώ (από €6,20) για την Πειραιώς.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί αμετάβλητη τη σύσταση καθώς θεωρεί ότι οι τράπεζες θα περάσουν τον σκόπελο των stress test και του IFRS 9 χωρίς να χρειαστούν νέα κεφάλαια.

Όπως τονίζει, οι μετοχές των τραπεζών έχουν υποχωρήσει 40-60% από τον Ιούλιο έως και τον Νοέμβριο.

Ωστόσο από τον Νοέμβριο οι τιμές έχουν ανακάμψει από 38-71%. Η κύρια αιτία για την πτώση αφορούσε τις πολιτικές αβεβαιότητες που σχετίζονταν με το μνημόνιο όπως επίσης τα θέματα των stress tests και του IFRS 9.

Θεωρούμε ότι αυτοί οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί, ωστόσο οι επενδυτές έχουν καλύτερη ορατότητα σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, αναφέρει η ΑΧΙΑ.

Παράλληλα πιστεύουμε ότι οι τράπεζες έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν τις λογιστικές αλλαγές και τα stress tests χωρίς την ανάγκη νέων κεφαλαίων.

Η AXIA θεωρεί ότι η μείωση στις προβλέψεις θα αποτελέσει τον καταλύτη για την κερδοφορία των τραπεζών καθώς το κομμάτι των καθαρών εσόδων από τόκους θα παραμείνει υπό πίεση λόγω χαμηλότερων όγκων.

Ωστόσο εκτιμά ότι τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες θα ενισχύονται με ρυθμό της τάξεως του 5% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα διαβλέπει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης τόσο από την πλευρά του αριθμού των καταστημάτων όσο και από το μέγεθος των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης. Αναμένει μια βελτίωση του δείκτη συνολικά έσοδα προς συνολικές δαπάνες στο 47% το 2020.

Η ΑΧΙΑ σημειώνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να λησμονείται ότι το μεγάλο πρόβλημα των τραπεζών έγκειται στο ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) των τραπεζών, που κυμαίνεται σε περίπου 100 δισ. ευρώ. Το πρώτο σετ των δράσεων έχει πάντως ήδη αναπτυχθεί μέσω των στόχων μείωσης που έχουν τεθεί σε συνεργασία με τον SSM, παράλληλα με τις αλλαγές στη νομοθεσία.

Πιστεύουμε ότι οι τράπεζες θα πιάσουν τον στόχο μείωσης των NPEs κατά 40 δισ. έως το 2019, αφού οι συναλλαγές έχουν επιταχυνθεί, ενώ οι πλειστηριασμοί στέλνουν ένα μήνυμα στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, σημειώνει η AXIA. Παράλληλα στη χώρα δραστηριοποιούνται πλέον περισσότεροι από 10 επιχειρήσεις-διαχειριστές κόκκινων δανείων, αριθμός που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία.

Συνολικά οι όροι για τη μείωση των κόκκινων δανείων έχουν δημιουργηθεί και πλέον απομένει μονάχα η «εκτέλεση» των στόχων. Τα ρίσκα παραμένουν, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια συστηματική σχεδίαση για τη μείωση των NPEs, τονίζει η χρηματιστηριακή.

Σε όρους αποτίμησης, οι τράπεζες διαπραγματεύονται 0,33 φορές τον δείκτη P/TBV έναντι 0,60 φορές με βάση τις τιμές-στόχους. Ως παράγοντες κινδύνου η ΑΧΙΑ βλέπει τα αρνητικά μακροοικονομικά στοιχεία και τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες ενδεχομένως να πλήξουν τον ρυθμό βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού των τραπεζών.

Αναφέρει επίσης την πιθανότητα χειρότερων από τα αναμενόμενα δεδομένων από τo «μέτωπο» των stress tests και του IFRS 9.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus