Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Με το δεξί» η νέα χρονιά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Θετικές οι αποδόσεις των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν σε ελληνικά χρεόγραφα και τίτλους αναπτυσσόμενων χωρών. Ποια σημείωσαν τα υψηλότερα κέρδη ανά κατηγορία. Σε σημείο καμπής οι διεθνείς αγορές.

«Με το δεξί» η νέα χρονιά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια

Μπορεί σήμερα να επικρατεί κλίμα αβεβαιότητας για την πορεία των διεθνών αγορών, ωστόσο το 2018 ξεκίνησε θετικά για τις περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων, γεγονός που επηρέασε αντίστοιχα και τις αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων και ειδικότερα εκείνων που εστιάζουν σε ελληνικά χρεόγραφα και σε τίτλους αναπτυσσόμενων χωρών.

Το μέλλον βέβαια δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί, ωστόσο υπάρχουν παράγοντες της αγοράς που υποστηρίζουν ότι ακόμη και αν δούμε κάποια σημαντική υποχώρηση αξιών στο εξωτερικό μετά από ένα πολυετές ράλι που προηγήθηκε, τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να επιδείξουν ως ένα βαθμό κάποια αμυντικά αντανακλαστικά, λόγω:

α) Του αποκλιμακούμενου -όπως φαίνεται- κινδύνου της χώρας (ενδεικτικό στοιχείο η πρόσφατη έξοδος στις διεθνείς αγορές ομολόγων).

β) Των προσδοκιών για φετινή αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% έως 2,5%, την ώρα που πολλές μετοχές διαπραγματεύονται με χρηματιστηριακούς δείκτες κάπως ελκυστικότερους σε σχέση με τις εταιρείες των ίδιων κλάδων στο εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα στατιστικά στοιχεία από την αρχή του έτους έως και την 5η Φεβρουαρίου, είχαμε τις παρακάτω εξελίξεις ανά κατηγορία αμοιβαίων κεφαλαίων.

Μετοχικά Ελλάδας: Από τα 35 Α/Κ της κατηγορίας, κέρδη έχουν καταγράψει τα 34, με υψηλότερες επιδόσεις αυτές των Δήλος Small Cap (+10,09%), Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (+9,18%), Thetis Ελληνικό (+9,18%), 3Κ Greek Value (+8,99%), Δήλος Blue Chips (+7,77%), Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων (+7,70%) και MetLife Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (+7,59). Είναι προφανές -όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια- ότι μέσα στον Ιανουάριο καλύτερες σχετικά επιδόσεις είχαμε για εκείνα τα Α/Κ που εστιάζουν στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις.

Ομολογιακά Ελλάδας: Η μείωση των yields (αποδόσεων) είχε ως αποτέλεσμα την ανατίμηση των τιμών στα ελληνικά κρατικά ομόλογα. Από τα 26 Α/Κ της κατηγορίας, κέρδη σημείωσαν τα 24, με καλύτερες επιδόσεις να έχουν τα Athos Recovery (+3,58), Alpha Trust (+3,30%), Δήλος Εισοδήματος (+3,30%), Eurobank I LF Greek Government Bond Fund (+3,28%) και Alpha Ελληνικό Ομολογιακό Institutional (+3,18%).

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών: Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, κέρδη έχει καταγράψει το σύνολο των δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των Πειραιώς China Growth (+8,02%), MetLife Αναδυόμενων Αγορών (+5,59%) και Interamerican Νέα Ευρώπη (+3,35%).

Μετοχικά Αναπτυγμένων Χωρών: Μόνο ένα (Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities) σημείωσε κέρδη (+0,12), ενώ οι απώλειες των υπόλοιπων 14 Α/Κ της κατηγορίας έφτασαν έως και το -4,64%.

Μετοχικά Ευρωζώνης: Και τα πέντε Α/Κ της κατηγορίας κινούνται σε ένα μικρό εύρος γύρω από το μηδέν, με καλύτερη επίδοση αυτή του NBG International Funds Sicav/European Allstars/B (+0,06%).

Μετοχικά Διεθνή: Απώλειες από 2,48% (Alpha Trust Global Leaders) έως 7,12% είχαμε και για έξι Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, που περιλαμβάνει μετοχικούς τίτλους σε χώρους όπως η ναυτιλία, η ενέργεια και το real estate.

Ομολογιακά Διεθνή: Τέσσερα από τα 14 Α/Κ της κατηγορίας σημείωσαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο κέρδη, με πρώτα τα Allianz Ευρωπεριφέρειας (+3,45%) και Thetis Ευρωπαϊκών Ομολόγων (+0,77%).

Ομολογιακά Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών: Ανάλογη κατάσταση επικράτησε και σ’ αυτή την κατηγορία, με κέρδη να καταγράφουν μόνο τρία από τα έντεκα Α/Κ (Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων +1,72%, Triton Εισοδήματος Αναπτυγμένων Χωρών +1,25% και Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών +0,63%).

Μερικά από τα Α/Κ που ξεχώρισαν από τις λοιπές κατηγορίες ήταν τα: Alpha Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό (+2,32%), Alpha Trust Eclectic Fund of Funds Balanced (+0,9%), Eurobank I LF Income Plus Fund (+0,93%), Ευρωπαϊκή Πίστη Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (+6,5%), Allianz Μικτό Εσωτερικού (+5,95%), 3Κ Μικτό (+4,80%), Thetis Μικτό (+4,74%), Ευρωπαϊκή Πίστη Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade (+0,26%) και Eurobank I LF Absolute Return (+0,91%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνεται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v