Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ποια Αμοιβαία δίνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις

Μετά το περυσινό πάρτι, οι μεριδιούχοι συνεχίζουν και φέτος να καταγράφουν μικρά κέρδη που ωστόσο δείχνουν εύθραυστα και αναστρέψιμα. Ποιες επενδυτικές κατηγορίες ευνοούνται και ποια Α/Κ έρχονται πρώτα σε αποδόσεις.

Ποια Αμοιβαία δίνουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις

Παρά τους φόβους, τις διακυμάνσεις και τις προειδοποιήσεις πολλών αναλυτών για μελλοντική επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, μικρά κέρδη συνεχίζουν να δίνουν και φέτος οι περισσότερες επενδυτικές κατηγορίες, όπως προκύπτει και από τη φετινή πορεία των αποδόσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων μέχρι και την 11η Μαΐου.

Ειδικότερα μάλιστα για όσα Α/Κ τοποθετούνται σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία, μετά από ένα εξαιρετικό 2017, φέτος επιδεικνύουν ισχυρές άμυνες.

Έτσι, με βάση τις αποδόσεις από την αρχή του έτους έως και την 11η Μαΐου, από τα 38 μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού, κέρδη καταγράφουν τα 35, με σχετικά υψηλότερες αποδόσεις να έχουν εκείνα που τοποθετούνται κυρίως σε μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

Τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν τα: 3Κ Greek Value με 13,55%, Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (+7,42%), 3Κ Μετοχικό Εσωτερικού (+6,63%), Athos High Picks Ελληνικό (+6,55%), Allianz (+4,34%), Πειραιώς (+4,12%), Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων (+3,59%), Τρίτων Αναπτυξιακό (+3,54%), Alpha Επιθετικής Στρατηγικής (+3,25%) και Alpha Trust Hellenic Equity Fund (+3,09%).

Ανάλογη εικόνα (κέρδη, αλλά αρκετά μικρότερου ύψους σε σχέση με πέρυσι) παρουσιάζουν και τα περισσότερα ομολογιακά Α/Κ εσωτερικού, λόγω και της ελαφράς (με ενδιάμεσες διακυμάνσεις) υποχώρησης που σημείωσαν οι αποδόσεις των εγχώριων κρατικών χρεογράφων.

Συγκεκριμένα, από τα 29 Α/Κ της κατηγορίας, με «συν» στις αποδόσεις τους ξεκινούν τα 19 και τις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν τα Πειραιώς Ομολόγων Εσωτερικού (+0,91%), Eurobank I LF Greek Corporate Bond Fund (+0,88%), Athos Recovery Ομολογιακό (+0,82), Δήλος Εισοδήματος Ομολογιακό (+0,67%), Δήλος Ελληνική Ανάπτυξη (+0,66%) και Alpha Trust Ομολογιών Εσωτερικού (+0,59%). Ωστόσο, η προαναφερόμενη εικόνα επιδεινώθηκε ως ένα βαθμό μετά την 11η Μαΐου, λόγω των εξελίξεων στην Ιταλία, οι οποίες οδήγησαν και σε αύξηση των επιδόσεων τους ελληνικούς κρατικούς (και όχι μόνο) τίτλους.

Παρόμοια εικόνα με αυτή των μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού εμφανίζουν και αυτά που εστιάζουν στις αναπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού. Έτσι, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κέρδη παρουσιάζουν:

• Και τα τρία Α/Κ που επενδύουν στις ΗΠΑ (Πειραιώς USA Μετοχικό (Ι) +4,87%, Triton America Μετοχικό +1%, Πειραιώς USA Μετοχικό (R) +1%.

Τα 14 από τα 15 Α/Κ αναπτυγμένων αγορών με πρώτα τα Ευρωπαϊκή Πίστη Global Opportunities (+2,81%), Alpha Global Blue Chips (+2,41%) και Eurobank I LF Global Equities (+2,02%).

• Τα πέντε από τα έξι Α/Κ Ευρωζώνης, με πρώτα τα Πειραιώς Eurozone (+4,73%), Τρίτων Πανευρωπαϊκό (+2,37%) και NBG International Funds Sicav European Allstars/B (+1,70%).

Και τα πέντε διεθνή μετοχικά Α/Κ, με καλύτερες αποδόσεις να σημειώνουν τα Alpha Energy Institutional (+8,32%), Alpha Trust Global Leaders (+2,34%) και Alpha Ναυτιλία Μετοχικό Institutional (+0,71%).

• Τα 31 από τα 35 μετοχικά fund of funds, με πρώτα τα Eurobank I LF Equity Blend (+5,68%), Private Banking Class LF Equity Blend (+5,28%) και Πειραιώς Μετοχικό (+5,25%).

Αντίθετα, μόνο δύο από τα εννέα Α/Κ που εστιάζουν στις αναπτυσσόμενες χρηματιστηριακές αγορές σημειώνουν άνοδο από την αρχή του έτους: MetLife Αναδυόμενων Αγορών BRIC (+1,97%) και Allianz Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ (+0,29%).

Κόντρα στις θετικές αποδόσεις των περισσότερων ομολογιακών Α/Κ εσωτερικού, απώλειες καταγράφουν από την αρχή του έτους τα περισσότερα ομολογιακά Α/Κ που τοποθετούνται στο εξωτερικό. Έτσι έχουμε με κέρδη:

• Μόνο τα μισά (πέντε από τα δέκα) ομολογιακά Α/Κ κρατικά αναπτυγμένων χωρών (πρώτα τα Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Χωρών με +1,06% και το Alpha Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων Institutional με +0,58%).

• Μόνο το ένα από τα οκτώ Α/Κ ομολογιακά μη κρατικά επενδυτικής διαβάθμισης (το Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων με +0,92%).

Μόνο τα τέσσερα από τα 16 Α/Κ ομολογιακά διεθνή (πρώτα τα Allianz Ομολογιών Ευρωπεριφέρειας με +1,64% και Πειραιώς Διεθνές Κρατικών Ομολόγων με +1,20%).
Από τις άλλες κατηγορίες ξεχώρισαν τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια:

Στα μικτά fund o funds τα Πειραιώς Διεθνές (+3,09%) και Eurobank I LF Balanced Blend Global (+2,30%).

Στα Ομολογιακά fund of funds αυτά της Πειραιώς (+1,03%) και της Δήλος Synthesis Best Blue (+0,05%).

• Στα διαχείρισης διαθεσίμων τα Eurobank I LF Income Plus (+1,46%) και Interamerican LF Income Plus (+1,41%).

• Στα διαχείρισης διαθεσίμων βραχυπρόθεσμης διάρκειας το Πειραιώς Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (+0,28%).

Στα μικτά Α/Κ (ανοδικά τα 34 από τα 39) τα Πειραιώς Μικτό Διεθνές (+3,96%), 3Κ Μικτό (+3,23%), Allianz Μικτό Εσωτερικού (+2,65%) και Alpha Trust Eurostar Μικτό (+2,52%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνεται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v