Εκπαιδευτικές δραστηριότητες από την Ελληνική Ένωση CFA

Σε συνεργασία με την εταιρία «Financial Arena» η Ένωση διοργάνωσε, μεταξύ άλλων, αποκλειστικά για τα Μέλη της, διήμερο σεμινάριο με θέμα «Best Practice Financial Modeling & Risk Analysis using Excel».

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες από την Ελληνική Ένωση CFA

Η Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece) διοργάνωσε σε συνεργασία με το «Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου» και το «Σπίτι της Κύπρου» διάλεξη με τίτλο “Παροχή επενδυτικών πληροφοριών με τη χρήση «Μεγάλων Δεδομένων» (Big Data) και «Τεχνητής Νοημοσύνης» (Artificial Intelligence).

Η διάλεξη δόθηκε από τον Δρ. Σπύρο Μεσομέρη, Managing Director and Global Head, Quantitative Strategy & Quant Investment Solutions της Deutsche Bank. Ο Πρύτανης του «Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου» κ. Σωκράτης Κάτσικας και ο Πρόεδρος της «Ελληνικής Ένωσης CFA» κ. Λουκάς Δέδες, απηύθυναν χαιρετισμό στους 70 συμμετέχοντες.

Περαιτέρω, σε συνεργασία με την εταιρία «Financial Arena» η Ένωση διοργάνωσε, αποκλειστικά για τα Μέλη της, διήμερο σεμινάριο με θέμα «Best Practice Financial Modeling & Risk Analysis using Excel». Το σεμινάριο αφορούσε τη χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρήση μοντέλων (financial modeling), μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών και τυποποίησης (standardization) και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία εξοικείωσης με τη δημιουργία επιχειρηματικών – οικονομικών μοντέλων.

Τέλος, σε συνεργασία με τη «Royal Academy of Dramatic Art» (RADA), London, η Ένωση διοργάνωσε ένα αποκλειστικό εργαστήριo (workshop) για τα Μέλη της με θέμα «Executive Presence and Storytelling». Το αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν η βελτίωση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στην παρουσίαση του εαυτού τους και στη μετάδοση μηνυμάτων προς το κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v