Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε η νέα λίστα των μετοχικών αλλαγών του Χρηματιστηρίου με ημερομηνία 1η Οκτωβρίου 2018.

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών στο ΧΑ

Η νέα λίστα του ΧΑ περιλαμβάνει αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών.

Αναλυτικά, το ποσοστό συμμετοχής του Γεώργιου Μαυροσκότη στη Βιοτέρ ανήλθε στο 20,806% στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το ανωτέρω ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου κατέχεται: (i) άμεσα, ποσοστό 13,837% και (ii) έμμεσα, μέσω της εταιρείας PROLINE CONSULTANTS S.A., ποσοστό 6,969%.

Αντίστοιχα, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ η συμμετοχή της Reggeborgh Invest αυξήθηκε στο 10,0329% και το ποσοστό ιδίων μετοχών μειώθηκε στο 4,6788%. Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω μετοχών που κατέχουν θυγατρικές της εταιρίες.

Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω μετοχών που κατέχουν θυγατρικές της εταιρίες.Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα και έμμεσα, μέσω μετοχών που κατέχουν θυγατρικές της εταιρίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v