ΧΑ: Στο 65,1% μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων

Πωλητές οι ξένοι επενδυτές στο ΧΑ τον προηγούμενο μήνα, αγορές ύψους 131,33 εκατ. από Ελληνες. Αυξημένος 22,7% ο τζίρος. Στα 36,4 δισ. η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ. Αυξήθηκαν οι ενεργές μερίδες, ενώ δημιουργήθηκαν και 618 νέες.

ΧΑ: Στο 65,1% μειώθηκε η συμμετοχή των ξένων

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το ανανεωμένο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AξIAnumbers του Νοεμβρίου 2018 εμπλουτισμένο με νέα στοιχεία.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2018 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €36,43 δισ., μειωμένη κατά 1,1% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 0,4%.

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

• Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,1% έναντι 65,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,6%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (720,13 εκατ. ευρώ ή 2,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,8% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολική αξία συναλλαγών €1,34 δις (αυξημένη κατά 22,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 19,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.060.903.712 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 81,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (585.866.315 τεμάχια) και μείωση 0,3% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 (1.064.253.813 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 54,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

• Συνολικός Αριθμός Μερίδων 1.481.958 (95,2% κατέχουν Έλληνες επενδυτές, 4,7% κατέχουν ξένοι επενδυτές).

17,13 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε όλες τις Αγορές. Αναλυτικότερα:
16,26 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε μετοχές της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.
0,11 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε μετοχές της Αγοράς ΧΝΕΤ.
0,46 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε ομόλογα της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.
1,60 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών σε παράγωγα της Αγοράς ΑΤΗΕΧ.

• 618 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 621 τον προηγούμενο μήνα).

Απώλειες της τάξης του 1,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2018 έφτασε τα €1.336,05 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 22,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.089,11 εκατ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.116,70 εκατ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 19,6%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2018 ήταν €60,73 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€47,35 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€50,76 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Νοέμβριο 2018 ανήλθε στις 17.048 έναντι 16.525 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.556).

Τον Νοέμβριο 2018 δημιουργήθηκαν 618 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 621 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,43 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €36,83 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,1% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €40,17 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 9,3%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Νοέμβριο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €131,34 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€115,91 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€16,33 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€14,58 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€11,85 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Οργανισμούς ΕΕ (€26,16 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €131,33 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€257,28 εκατ.), Επαγγελματικά Ταμεία Ιδιωτικής Ασφάλισης (€1,92 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€1,13 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€90,86 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€23,24 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€6,00 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€5,48 εκατ.), Ασφαλιστικές Εταιρείες (€3,30 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 54,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 59,9% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Νοέμβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 57,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Νοέμβριο 2018 πραγματοποίησαν το 14,0% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 15,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 17,6% των συναλλαγών).

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 63,8% παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2018, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 65,1% έναντι 65,5%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v