Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

Η Εurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής της Τιτάν

Ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών ορίστηκε η Τρίτη 12, Μαρτίου 2019.

Η Εurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής της Τιτάν

Η εταιρεία Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με απόφαση της από 08/03/2019 συνεδρίασής της, η Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητάς της ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εταιρίας "Τιτάν Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων" και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω κινητών αξιών την Τρίτη 12, Μαρτίου 2019.

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.  θα διαβιβάζει στο σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της εταιρίας "Τιτάν Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v