Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Αυξήθηκε στο 65,6% η συμμετοχή των ξένων τον Μάρτιο

Ο Γενικός Δείκτης εμφάνισε κέρδη της τάξης του 2% τον Μάρτιο. Ενισχύθηκε η συνολική αξία συναλλαγών στο €1,08 δισ. Αναλυτικά τα στατιστικά.

ΧΑ: Αυξήθηκε στο 65,6% η συμμετοχή των ξένων τον Μάρτιο

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαρτίου 2019.

Τον Μάρτιο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

• Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €40,48 δισ., αυξημένη κατά 2,3% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,4%.

Άντληση κεφαλαίων €200 εκατ. από την εισαγωγή νέου εταιρικού ομολόγου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στις 13/03/2019 εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

• Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Μαρτίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 65,6% έναντι 65,5% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 0,1%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (961,16 εκατ. ευρώ ή 2,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,0% έναντι 63,9% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 0,2%.

Συνολική αξία συναλλαγών €1,08 δισ. (αυξημένη κατά 22,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 29,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

• Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 606.881.604 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (579.020.216 τεμάχια) και μείωση 43,3% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 (1.070.240.468 τεμάχια).

• Οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο 2019 πραγματοποίησαν το 55,5% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

22,42 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,12 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

• 1.444 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 594 τον προηγούμενο μήνα).

• Κέρδη της τάξης του 2,0% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2019 έφτασε τα €1.084,13 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 22,3% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €886,79 εκατ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2018 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.546,73 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 29,9%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Μαρτίου 2019 ήταν €57,06 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€44,34 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€73,65 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Μάρτιο 2019 ανήλθε στις 22.421 έναντι 15.120 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Μάρτιο του 2018 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 21.520).

Τον Μάρτιο 2019 δημιουργήθηκαν 1.444 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 594 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €40,48 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €39,59 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2,3%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €43,33 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 6,6%.

*Δείτε την έκδοση Axianumbers στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v