ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 28/5 η αποκοπή μερίσματος €0,03

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 28/5 η αποκοπή μερίσματος €0,03

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοίνωσε, ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαίου 2019, το μέρισμα για τη χρήση 2018 ανέρχεται σε τρία λεπτά του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή.

Από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% (τρία εκατοστά του λεπτού του ευρώ [€0,003] ανά μετοχή) και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό δύο λεπτά του ευρώ και επτά εκατοστά του λεπτού (€0,027) ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Τρίτη, 28 Μαΐου 2019, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίζεται η Τρίτη, 4 Ιουνίου 2019, και η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v