Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Συνεγγυητικού

Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Χ. Γκότσης. Αντιπρόεδρος ο Σ. Κυρίτσης. Η νέα Επενδυτική Επιτροπή.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Συνεγγυητικού

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του στις 6 Ιουνίου 2019, συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού όρισε νέα Επενδυτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΔΕΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Σημειώνεται ότι η Επενδυτική Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, σκοπός της οποίας είναι η διαχείριση των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v