Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Entersoft: Διανέμει μέρισμα €0,18/μετοχή

Από τη 28/6/2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2018.

Entersoft: Διανέμει μέρισμα €0,18/μετοχή

Η ¨ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ¨ γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.913.946 μετοχές σε σύνολο 4.456.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 87,84 % επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Αποφασίστηκε ομόφωνα με ποσοστό 87,84% η διανομή μερίσματος στους μετόχους 0,18 € ανά μετοχή για τη χρήση 2018.

Το καθαρό ποσό το οποίο θα εισπράξουν οι μέτοχοι μετά την παρακράτηση του φόρου 10% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο) θα ανέρχεται σε 0,162 € ανά μετοχή.

Από τη 28/6/2019 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος) οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2018. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. έως και 1/7/2019 (record date)

Η καταβολή μερίσματος χρήσης 2018 θα ξεκινήσει την 4/7/2019 από την πληρώτρια τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v