Οι 24 εισηγμένες με «γεμάτα ταμεία»

Ποιες εταιρείες διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο που φτάνει αθροιστικά το 1,73 δισ. ευρώ και πώς προτίθενται να το αξιοποιήσουν. Αναλυτικός πίνακας με βάση τα στοιχεία των εξαμηνιαίων λογιστικών καταστάσεων.

Οι 24 εισηγμένες με «γεμάτα ταμεία»

Διαφορετικές ταχύτητες εμφάνισαν οι εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑ στις εξαμηνιαίες λογιστικές τους καταστάσεις, όχι μόνο σε ότι αφορά τα καθαρά τους αποτελέσματα, αλλά και σε ότι αφορά τη ρευστότητά τους.

Στο ένα άκρο υπήρξαν εταιρείες με μεγάλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές και στο άλλο, πολλές δεκάδες με ισχυρότατη ρευστότητα.

Στη δεύτερη ομάδα, πέρα από πολλές γνωστές εισηγμένες (πχ Μυτιληναίος, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Coca-Cola HBC, Motor Oil, Ελληνικά Πετρέλαια, Sarantis, Quest Holdings, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, Flexopack, ΕΛΤΟΝ Χημικά, Καράτζης, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Πλαστικά Θράκης, Μύλοι Λούλη, Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, Βογιατζόγλου Systems) υπάρχουν και 24 εισηγμένες (βλέπε στοιχεία παρατιθέμενου πίνακα) που διαθέτουν θετικό καθαρό ταμείο ύψους 1,734 δισ. ευρώ!

Θετικό καθαρό ταμείο (αρνητικός καθαρός δανεισμός) προκύπτει όταν το σύνολο των διαθεσίμων και των τοποθετήσεων σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου υπερβαίνει το άθροισμα των υποχρεώσεων μιας εταιρείας προς τράπεζες και μισθώσεις.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των εταιρειών με θετικό καθαρό ταμείο είναι η ανετότερη αντιμετώπιση των επιχειρηματικών κινδύνων, η δυνατότητα για υλοποίηση επενδύσεων, αλλά και η μεγαλύτερη ευχέρεια για διανομή χρημάτων προς τους μετόχους, είτε μέσω μερισμάτων, είτε μέσω επιστροφών κεφαλαίου.

Στην πρώτη θέση του πίνακα βρίσκεται η ΕΥΔΑΠ (429,5 εκατ. ευρώ), η οποία μπορεί να συνδυάσει το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει μπροστά της με παράλληλη «γενναιόδωρη» πολιτική προς τους μετόχους της.

Η καπνοβιομηχανία Καρέλιας με 420 εκατ. ευρώ καταφέρνει να χρηματοδοτεί με άνεση τις επενδύσεις του και να διανέμει «γερά» μερίσματα, χωρίς το ύψος των καταθέσεων-επενδύσεών του να μειώνεται (συνήθως συμβαίνει το αντίθετο).

Η μεγάλη λειτουργική κερδοφορία της JUMBO της επιτρέπει να χρηματοδοτεί υψηλές επενδύσεις και παράλληλα να «έχει στην άκρη» (στοιχεία 31/12/2018) το ποσό 392 εκατ. ευρώ!

Τα διαθέσιμα του ΟΛΘ θα χρησιμοποιηθούν για το επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού για το οποίο έχουν δεσμευθεί οι νέοι του ιδιοκτήτες.

Η Alpha Αστικά Ακίνητα βλέπει τη ρευστότητά της να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, καθώς δεν διανέμει μερίσματα. Εξετάζει πάντως το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί με εναλλακτικούς τρόπους στο μέτωπο των «κόκκινων δανείων», οπότε ενδεχομένως να χρειαστεί να επενδύσει κεφάλαια στο συγκεκριμένο μέτωπο.

Η ΕΧΑΕ χρησιμοποιεί τα τελευταία χρόνια τη ρευστότητά της προκειμένου να μοιράσει στους μετόχους της ποσά μεγαλύτερα των ετήσιων κερδών της. Κάτι τέτοιο ωστόσο, δύσκολα μπορεί να συνεχιστεί για παραπάνω από δύο χρόνια, με αποτέλεσμα η διατήρηση των χρηματικών διανομών στα τρέχοντα επίπεδα να περνάει μέσα από την αύξηση των εταιρικών της κερδών.

Τα Πλαστικά Κρήτης συνεχίζουν τις ανά τον κόσμο επενδύσεις τους (από τη Μεγαλόνησο έως και την Κίνα), πλην όμως οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές που επιτυγχάνει επαρκούν ή και υπερ-επαρκούν για να τις χρηματοδοτήσουν.

Η Αεροπορία Αιγαίου έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα επέκτασης-ανανέωσης του στόλου της και το Πλαίσιο επενδύει δυναμικά σε νέας μορφής καταστήματα και στις λευκές ηλεκτρικές συσκευές.

Η Centric μετά τα λεφτά που πήρε (μετά την 30η/6/2019 εισέπραξε άλλα 10 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση της παλαιάς της δραστηριότητας, επενδύει σε νέα μέτωπα, με έμφαση την «εν πλω ψυχαγωγία», την εκμετάλλευση ακινήτων και την εστίαση.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη χρησιμοποιεί τη ρευστότητά της προκειμένου να διαθέτει υψηλούς εποπτικούς δείκτες, έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω στην ασφαλιστική αγορά και να διανέμει κεφάλαια στους μετόχους της.

Η Profile επενδύει δυναμικά στο χώρο του fintech προκειμένου να επεκταθεί περαιτέρω σε μια πολλά υποσχόμενη διεθνή αγορά. Επιπρόσθετα, εξετάζει και το σενάριο των εξαγορών άλλων εταιρειών στο εξωτερικό).

Η ΓΕΚΕ προχωρεί σε σταδιακές επενδύσεις αναβάθμισης του ξενοδοχείου της (President), η IDEAL επιχειρεί να διεισδύσει περαιτέρω στο χώρο του cyber security, ενώ η Entersoft (έχει ανακοινώσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παράλληλη μετάταξη από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του ΧΑ) αφενός προχωρεί σε επενδύσεις στο χώρο της πληροφορικής, αφ’ ετέρου κοιτάζει το ενδεχόμενο εξαγορών μικρότερων εταιρειών με προστιθέμενη αξία.

Τέλος, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου αξιολογεί το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε επιδοτούμενη επένδυση με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου της, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων της.

 


ΥΓ: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ύπαρξη θετικού καθαρού ταμείου σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραπλανήσει τους επενδυτές, ιδίως όταν υπάρχει ουσιαστική αδυναμία πρόσβασης της εταιρείας στο τραπεζικό σύστημα και παράλληλα είναι μεγάλες οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές.

Υ.Γ. Καθαρό θετικό ταμείο ύψους 4,6 εκατ. ευρώ παρουσίασε στις 30/6 και η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων. 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v