Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εισηγμένες: Το «13άρι» των turnaround stories

Η οικονομική-επιχειρηματική πορεία του πρώτου φετινού εξαμήνου και η «επόμενη μέρα» των 13 εισηγμένων εταιρειών που κατάφεραν να περάσουν από τις ζημίες στα κέρδη. Οι ιστορίες πίσω από την ανάκαμψη. Αναλυτικός πίνακας.

Εισηγμένες: Το «13άρι» των turnaround stories

Αρκετές εταιρείες κατάφεραν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο να επιστρέψουν σε κερδοφόρο αποτέλεσμα, μετά τη ζημία στην οποία είχαν υποχρεωθεί είτε κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, είτε μέσα στο σύνολο του 2018. Πρόκειται για τα λεγόμενα «turnaround stories».

Σε κάποιες περιπτώσεις,  η επιστροφή στην κερδοφορία έλαβε χώρα λόγω ενός έκτακτου αποτελέσματος που συνέβη είτε φέτος (θετικό), είτε πέρυσι (αρνητικό), ενώ σε ορισμένες άλλες, πρόκειται για μια ουσιαστική βελτίωση οικονομικών επιδόσεων, μέσα από αύξηση πωλήσεων ή/και αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων-αύξηση παραγωγικότητας.

Συχνά (άλλοτε σωστά και άλλοτε εσφαλμένα, πράγμα που ωστόσο αποδεικνύεται εκ των υστέρων) η χρηματιστηριακή αγορά σπεύδει να επενδύσει σε τέτοιες εταιρείες, προσδοκώντας ότι τα δυσκολότερα ανήκουν στο παρελθόν και πως εις το εξής αυτές οι εισηγμένες θα εισέλθουν σε ένα ανοδικό κανάλι κερδών μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας.

Μεταξύ των εταιρειών που στο α’ φετινό εξάμηνο επανήλθαν στην κερδοφορία, συγκαταλέγονται:

Cenergy: Τόσο η δραστηριότητα των υποβρύχιων καλωδίων, όσο και εκείνη των σωλήνων (Σωλ. Κορίνθου) έχουν εξασφαλισμένη πλήρη παραγωγική δυναμικότητα για πολλούς μήνες ακόμη, ενώ παράλληλα αυτό το χρονικό διάστημα διεκδικούνται και σημαντικού ύψους νέες συμβάσεις.

Έτσι, η πολύ καλή πορεία του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να συνεχιστεί τόσο μέσα στο δεύτερο μισό του έτους όσο και κατά την επόμενη οικονομική χρήση. Ο όμιλος, έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει τα μεγάλα επενδυτικά του projects, θα εστιάσει στη μείωση του δείκτη «καθαρού χρέους προς EBITDA», δίνοντας έμφαση κυρίως στον παρονομαστή του κλάσματος.

Frigoglass: Η διοίκηση του ομίλου εξέφρασε την ικανοποίησή της για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τα οποία συνοδεύτηκαν από άνοδο πωλήσεων και διεύρυνση μικτού περιθωρίου κέρδους.

Για το μέλλον αναμένεται σειρά παρεμβάσεων για την τόνωση της παραγωγικότητας, ενώ σε ό,τι αφορά την πορεία του δεύτερου μισού του 2019, η διοίκηση σημειώνει: «Αναμένουμε να μετριαστεί ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων, ένδειξη της επιτάχυνσης των κεφαλαιακών δαπανών των πελατών μας για επαγγελματικά ψυγεία και της μεταφοράς μέρους αυτών στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνουμε τις προσδοκίες μας για αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του συγκρίσιμου περιθωρίου κέρδους για το σύνολο του έτους».

Centric: Η κερδοφορία προέρχεται από μη επαναλαμβανόμενο κονδύλι (υπόλοιπο εκχώρησης παλαιότερης δραστηριότητας). O όμιλος, αφού εισέπραξε επιπλέον 10 εκατ. ευρώ μέσα στον Αύγουστο από την ολοκλήρωση της προαναφερθείσας συναλλαγής, διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο πάνω από 20 εκατ. ευρώ, ικανό να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις του σε τομείς όπως η εν πλω ψυχαγωγία, η εκμετάλλευση ακινήτων και η εστίαση.

Newsphone: Η εταιρεία ήταν ουσιαστικά κερδοφόρος και το 2018, ωστόσο η ζημία της περασμένης χρήσης οφειλόταν σε λογιστική απομείωση παλαιότερης απαίτησης από το δημόσιο. 

Καραμολέγκος: Το πολύ πετυχημένο λανσάρισμα τριών νέων κωδικών έφερε διεύρυνση μεριδίων αγοράς και επιστροφή σε σημαντικά κερδοφόρο αποτέλεσμα. Ο όμιλος επενδύει στον χώρο των logistics, επιδιώκοντας τη σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητάς του.

Pasal Development: Turnaround οφειλόμενο σε μη λειτουργικό κέρδος, που προέκυψε από κούρεμα υποχρεώσεων. Η εισηγμένη μετά τη διευθέτηση των χρεών της και την πώληση του εμπορικού κέντρου Athens Heart θα καταστεί χρηματοοικονομικά υγιής (μικρός δανεισμός), αλλά με περιορισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ευρωσύμβουλοι: Μετά από μια περίοδο ισχνών αγελάδων, η εταιρεία φαίνεται να μπαίνει σε μια πορεία μακροχρόνιας κερδοφορίας, λόγω πολύ σημαντικών συμβάσεων που έχει υπογράψει στο εξωτερικό και εξ αιτίας της ωρίμανσης των έργων του Δ’ ΕΣΠΑ.

Trastor: Τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας είναι «παραδοσιακά» θετικά, ωστόσο το τελικό της αποτέλεσμα επηρεάζεται κάθε φορά από τον ανοδικό ή καθοδικό υπολογισμό της εύλογης αξίας των ακινήτων της. Στρατηγική της εισηγμένης είναι η αύξηση θέσεων στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Βιoκαρπέτ: Η κερδοφόρος δραστηριότητα της διέλασης αλουμινίου σε συνδυασμό με τα αυξημένα έσοδα από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να υπερκαλύψουν φέτος τις ζημίες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου. Ο όμιλος επιδιώκει την ανάπτυξη των δύο πρώτων τομέων και την εξάλειψη των ζημιών στον τρίτο. 

Mevaco: Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών, ο οποίος επλήγη έντονα από την πολυετή οικονομική χρήση. Η Mevaco, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε συμβόλαια που άμεσα ή έμμεσα αφορούν πελάτες εξωτερικού, αύξησε φέτος τον κύκλο εργασιών της και επέστρεψε το πρώτο εξάμηνο στην κερδοφορία. Σε περίπτωση τόνωσης της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας (βλέπε γενικότερος κυβερνητικός στόχος), η εισηγμένη θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό κατά τα επόμενα χρόνια.

Inform Λύκος: Η διεύρυνση των κερδών στη Ρουμανία, με τη στρατηγική του ομίλου να καταστεί πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων για τη μετάβαση των πελατών-επιχειρήσεων από την έγχαρτη στην ηλεκτρονική επικοινωνία, αποτελούν τους δύο βασικότερους λόγους για τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων του ομίλου κατά την τελευταία τετραετία. Λόγω και της αλλαγής της εταιρικής δομής του ομίλου (η εισηγμένη μετατρέπεται σε holding) θα αποτελεί ευκολότερη υπόθεση η διανομή μερισμάτων στους μετόχους.

Δομική Κρήτης - Doppler: Η πρώτη είναι γνωστή κατασκευή εταιρεία στη Κρήτη και η δεύτερη δραστηριοποιείται στο χώρο των ανελκυστήρων. Από τις δύο εταιρείες «έλειπαν δουλειές». Όταν αυτές ήρθαν κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά και αυτό πέρασε στην «κάτω γραμμή» των αποτελεσμάτων.

ΕΛΓΕΚΑ: Έγιναν κινήσεις για καλύτερο μείγμα πωλήσεων και εξοικονόμηση δαπανών, πλην όμως το μεγαλύτερο τμήμα των περυσινών ζημιών καλύφθηκε λόγω των αυξημένων εσόδων από μισθώσεις ακινήτων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v