Ε.Κ.: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της ΕΛΤΡΑΚ και στη διαγραφή της Κανάκης

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ELTRAK CP» προς τους μετόχους της εταιρίας ΕΛΤΡΑΚ αποφάσισε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ε.Κ.: Πράσινο φως στο Πληροφοριακό της ΕΛΤΡΑΚ και στη διαγραφή της Κανάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 854η/8.10.2019 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ELTRAK CP LIMITED» προς τους μετόχους της εταιρίας «Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική και Αντιπροσωπειών Μηχανών και Ανταλλακτικών και Ναυτιλιακή Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

• Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CAPITAL DYNAMIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 4514/2018, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

• Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5 του Ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

• Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €5.000 στην εταιρία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 25 (παρ. 2 και 6) του ν. 4514/2018, και των άρθρων 54 (παρ. 12) και 52 (παρ. 1, 2 και 3) του υπ’ αριθ. 565/2017 Κανονισμού της Ε.Ε., κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από συνδεδεμένο της αντιπρόσωπο σε πελάτες της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v