Δραστικές αλλαγές στις εισηγμένες ζητά η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το «μενού» των θεσμικών αλλαγών που εισηγείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο ΥΠΟΙΚ. Προτάσεις για ενδυνάμωση του εσωτερικού ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Έμφαση στην προληπτική εποπτεία.

Δραστικές αλλαγές στις εισηγμένες ζητά η Επ. Κεφαλαιαγοράς

Σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των εισηγμένων εταιρειών μπορούν να επιφέρουν οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο που έχει υποβάλει προς έγκριση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο Υπουργείο Οικονομικών.

Στόχος αυτών των εισηγήσεων, όπως υποστήριξε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου σε εκδήλωση του Συνδέσμου Επενδυτών Διαδικτύου, δεν είναι να προκύψει μια «επιτροπή-μπαμπούλας» αλλά να εξετάσει το όλο επενδυτικό οικοσύστημα, το πώς θα βελτιωθεί το επίπεδο της Εταιρικής Διακυβέρνησης στην πράξη, προκειμένου οι εταιρείες να μπορέσουν να προσελκύσουν ευκολότερα το ενδιαφέρον του επενδυτικού κοινού.

Μεταξύ των αλλαγών που εισηγείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συγκαταλέγονται:

• Πρόσθετα κριτήρια προκειμένου τα μέλη ενός διοικητικού συμβουλίου να θεωρούνται ως ανεξάρτητα και υποχρεωτική παρουσία των ανεξάρτητων μελών σε όλα τα διοικητικά συμβούλια που λαμβάνουν κρίσιμες εταιρικές αποφάσεις. Τα ανεξάρτητα μέλη θα πρέπει να δίνουν αναφορά για θέματα της δικής τους εποπτείας στη γενική συνέλευση των μετόχων.

• Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι διαφορετικά πρόσωπα σε μια εταιρεία ή, σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλεται η τοποθέτηση είτε ενός Senior Independent Director (Ανεξάρτητου Ανώτατου Στελέχους) είτε ενός ανεξάρτητου αντιπροέδρου.

• Ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου (ειδικά προσόντα και επαγγελματική επάρκεια εσωτερικού ελεγκτή), με υποχρεωτική αξιολόγησή του από εξωτερικό φορέα κατά διαστήματα, με συνεχή εκπαίδευση του εσωτερικού ελεγκτή και με ενδυνάμωση της Επιτροπής Ελέγχου. Ήδη έχει ξεκινήσει διάλογος με εισηγμένες εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο σήμερα λειτουργούν τα τμήματα εσωτερικού ελέγχου και να εντοπιστούν οι απαιτούμενες αλλαγές.

• Ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς πέρα από την υπάρχουσα Επιτροπή Αμοιβών, θα θεσπιστεί και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Τοποθετήσεων.

Αλλαγές στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διεύρυνση του περιεχομένου της δήλωσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιρειών που περιλαμβάνεται στις ετήσιες λογιστικές τους καταστάσεις.

Πέραν αυτών, η κα Λαζαράκου υποστήριξε πως προτεραιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι επίσης η ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας και η καλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v