Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Φεβρουάριο

Πρώτη τερμάτισε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές τόσο τον Φεβρουάριο όσο και στο δίμηνο.

Πρωτιά της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Φεβρουάριο

Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών ως προς τις συναλλαγές στο ΧΑ τον Φεβρουάριο κατέλαβε η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, με ποσοστό 21,%.

Την τριάδα συμπληρώνουν η Eurobank Equities (17,93%) και η Euroxx Χρηματιστηριακή (13,23%).\

Ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,73%), Optima Bank (5,36%), Alpha Finance ΑΕΠΕΥ (4,9%) και Παντελάκης Χρηματιστηριακή (4,49%).

Επιπλέον, τη δεκάδα συμπληρώνουν οι UBS Europe (3,34%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (2,77%) και οι Citigroup Global Markets Europe (2,69%).

Αντίστοιχα, στο πρώτο δίμηνο του 2020, πρώτη είναι η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ με ποσοστό 21,32%, δεύτερη ακολουθεί η Eurobank Equities με ποσοστό 18,25% και τρίτη η Euroxx Χρηματιστηριακή με 15,37%.

Τέλος ακολουθούν οι Εθνική Χρηματιστηριακή (8,88%), Optima Bank (5,18%), Alpha Finance (5,02%), Παντελάκης Χρηματιστηριακή (3,93%), UBS Europe (2,98%), Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή (2,60%) και ΒofA Securoties (2,23%).

*Αναλυτικοί πίνακες με την κατάταξη των ΑΧΕ τον Φεβρουάριο και στο δίμηνο του 2020, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v