Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Citigroup: Οι τιμές-στόχοι για ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες

Για ποιους λόγους η Citigroup παραμένει underweight για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τι τιμές-στόχους και συστάσεις θέτει για τις ελληνικές μετοχές και πώς προβλέπει ότι θα κυμανθούν οι αποτιμήσεις για την επόμενη διετία.

Citigroup: Οι τιμές-στόχοι για ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Citigroup παραμένει έντονα αρνητική για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο συνολικά αλλά διατηρεί την ουδέτερη σύστασή της για τις εγχώριες τράπεζες.

Οι τράπεζες ελπίζουν να είναι «μέρος της λύσης» στη διαχείριση του οικονομικού σοκ από την πανδημία Covid-19, υποστηρίζει η Citigroup. Παρά την υποστήριξη από την Ε.Ε., συνολικού ύψους τρισεκατομμυρίων ευρώ, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την ικανότητα των τραπεζών να κάνουν τα απαραίτητα τελευταία βήματα (last mile).

Στις τράπεζες στην Ευρώπη, εκτός από τις χαμηλές αποδόσεις των ομολόγων και την επιβράδυνση των οικονομιών, το επενδυτικό στόρι τους δέχεται επιπρόσθετη πίεση από τις αποφάσεις της ΕΚΤ για τη διανομή των μερισμάτων για την περίοδο 2019-2020.

Η Citigroup εξακολουθεί να υπολογίζει ότι οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών εξακολουθούν να φαίνονται φθηνές βάσει των κλασικών δεικτών αποτίμησης, είναι διαπραγματεύσιμες σχεδόν στα πιο χαμηλά τους επίπεδα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (GFC), ωστόσο, οι τράπεζες της Ε.Ε. αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αδυναμίες (χαμηλότερα-μακροπρόθεσμα επιτόκια, πιέσεις κερδοφορίας).

Στις ευρωπαϊκές τράπεζες, η Citi διατηρεί σύσταση overweight στις χώρες Αυστρία, Benelux, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία και Ισπανία (Διεθνείς δραστηριότητες). Συστάσεις underweight σε Γερμανία, Ιρλανδία, Σκανδιναβικές χώρες, Ισπανία (Εγχώριες δραστηριότητες), Ηνωμένο Βασίλειο (Εγχώριο & Challengers και Διεθνείς δραστηριότητες).

Οι τράπεζες που προτιμάει από την Ευρώπη είναι οι Credit Suisse, Suisse, ING Groep και Société Générale ενώ στον αντίποδα οι λιγότερο προτιμώμενες τραπεζικές μετοχές είναι οι Barclays, Deutsche Bank και HSBC Holdings.

H Citigroup δεν αλλάζει ακόμα τις εκτιμήσεις της και τις τιμές-στόχους για τις εγχώριες τραπεζικές μετοχές, αν και θεωρητικά οι νέες εκτιμήσεις για την οικονομία θα οδηγήσουν σε αρνητική επαναξιολόγηση του κόστους κεφαλαίων και του κινδύνου και συνεπώς της κερδοφορίας των συστημικών τραπεζών.

Alpha Βank: Διατηρεί την τιμή-στόχο σε 1,90 ευρώ ανά μετοχή (Neutral/High Risk) με υψηλό περιθώριο ανόδου. Η Citigroup, για την περίοδο 2020-2021, εκτιμάει ότι ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 3,6 φορές και 2,6 φορές. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,11-0,10 φορές για την περίοδο 2020-2021. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 3,0%-3,7% για τη διετία.

Eurobank: Η τιμή-στόχος για τη Eurobank διατηρείται σε 1 ευρώ (Neutral/High Risk), με επίσης σημαντικό ανοδικό περιθώριο. Η Citigroup, για την περίοδο 2020-2021, εκτιμάει ότι ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 3,2 φορές και για τα δύο έτη, χαμηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,24-0,22 φορές για την περίοδο 2020-2021, στο πάνω εύρος των αποτιμήσεων του κλάδου. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 7,8%-7,3% για τη διετία, που είναι και ο υψηλότερος δείκτης μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Εθνική Τράπεζα: Η τιμή-στόχος που δίνει η Citi είναι τα 2,80 ευρώ ανά μετοχή (Neutral/High Risk). Όπως επισημαίνει η Citigroup, για την περίοδο 2020-2021, εκτιμάει ότι ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 4,2 φορές και 3,5 φορές. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,18-0,17 φορές για την περίοδο 2020-2021. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 4,4%-5,0% για τη διετία.

Τράπεζα Πειραιώς: Η τιμή-στόχος είναι τα 3,30 ευρώ ανά μετοχή (Neutral/High Risk). Η Citi εκτιμάει ότι για την Τράπεζα Πειραιώς, για την περίοδο 2020-2021, ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 3,3 φορές και 2,4 φορές, ο χαμηλότερος μεταξύ των εγχώριων ιδρυμάτων. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,09 φορές για την περίοδο 2020-2021. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 2,7%-3,7%% για τη διετία.

Τέλος, για την Τράπεζα Κύπρου: η τιμή-στόχος είναι το 1,90 ευρώ ανά μετοχή (Neutral/High Risk). Η Citi εκτιμάει ότι για την Τράπεζα Κύπρου, για την περίοδο 2020-2021, ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στις 3,5 φορές και 2,8 φορές, από τους χαμηλότερος μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Αναφορικά με τους δείκτες εσωτερικής αξίας (P/BV), η Citigroup τοποθετεί την αποτίμηση της τράπεζας στις 0,14-0,13 φορές για την περίοδο 2020-2021. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται από 4,1%-4,8%% για τη διετία.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v