Ε.Κ.: Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ», γνωστοποίησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ε.Κ.: Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 876η/7.4.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 10η & 13η Απριλίου 2020 (Καθολικό Πάσχα) καθώς και την 24η Δεκεμβρίου 2020.

• Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v