ΧΑ: Στο 46,6% μειώθηκαν οι συναλλαγές των ξένων τον Απρίλιο

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,92 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €33,78 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9,3%

ΧΑ: Στο 46,6% μειώθηκαν οι συναλλαγές των ξένων τον Απρίλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του AXIA Numbers Απριλίου 2020, συνεχίστηκε για πέμπτο μήνα η αυξητική τάση της συμμετοχής των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών στη συνολική αξία συναλλαγών.

Οι Έλληνες ιδιώτες επενδυτές, μάλιστα παρουσιάζουν σημαντικές εισροές τόσο κατά τη διάρκεια του Απριλίου, όσο και από την αρχή του έτους, δείχνοντας πως διατηρούν “positive outlook” για την πορεία του Χρηματιστηρίου.

Ενισχυμένη για πρώτη φορά εντός του 2020 ήταν η κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στο τέλος Απριλίου, κατά 9,3%. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών του ΧΑ όπως εκφράζονται από την άνοδο του ΓΔ κατά 12,5% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Επιπλέον, κατά το μήνα Απρίλιο οι ξένοι επενδυτές σημείωσαν στο σύνολό τους εκροές της τάξεως των €54,88 εκατ., ενώ οι Έλληνες επενδυτές εισροές €54,92 εκατ.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Μάρτιο διαμορφώθηκε ως εξής:

Η Αξία Συναλλαγών του Απριλίου 2020 έφτασε τα €1.022,76 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 43,9% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.822,71 εκατ. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.115,68 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 8,3%.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €36,92 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €33,78 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 9,3% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €42,53 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 13,2%.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2020 πραγματοποίησαν το 46,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 52,5% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Απρίλιο του 2019 είχαν πραγματοποιήσει το 51,3% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Απρίλιο 2020 πραγματοποίησαν το 29,5% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 24,8% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 21,4% των συναλλαγών).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v