Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΕΓΕΚ

Η απόφαση ελήφθη καθώς η εταιρεία γνωστοποίησε πως δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει έγκαιρα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το 2019

Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΑΕΓΕΚ
Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται από σήμερα, 26 Ιουνίου 2020, η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "ΑΕΓΕΚ Α.Ε.", σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς, σε συνέχεια της από 25.06.2020 ανακοίνωσης της εταιρίας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019, δε διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v