Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Η νέα σύνθεση της Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Με την ανωτέρω νέα σύνθεση διευρύνεται η αντιπροσωπευτικότητα και εκπροσώπηση των φορέων της χρηματιστηριακής αγοράς στην Επιτροπή,

ΧΑ: Η νέα σύνθεση της Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 7.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αποτελείται από τα ακόλουθα εκτελεστικά μέλη:

Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, Νικόλαο Πορφύρη, Επιτελικό Διευθυντή Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών & Διεθνών Δραστηριοτήτων και Νικόλαο Πιμπλή, Δικηγόρο, Νομικό Σύμβουλο ΔΣ Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και από τα μη εκτελεστικά μέλη: Αθανάσιο Αρβανίτη, Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Διαθεσίμων & Χρηματαγορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, Νικόλαο Βέττα, Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και Καθηγητή του Τμήματος Οικovoμικής Επιστήμης στο Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv, Κίμωνα Βολίκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., Αθανάσιο Κουλορίδα, Δικηγόρο, Επίκουρο Καθηγητή Δικαίου Εταιρειών και Κεφαλαιαγοράς στο Οικovoμικό Παvεπιστήμιo Αθηvώv και Πρόεδρο της ΕΝΕΙΣΕΤ, Θεοφάνη Μυλωνά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Πρόεδρο της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, Γεώργιο Πολίτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και Γεώργιο Σεραφείμ, κάτοχο της έδρας Charles M. Williams στο Harvard Business School, συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα και εξέλεξε Πρόεδρο αυτής τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με την ανωτέρω νέα σύνθεση διευρύνεται η αντιπροσωπευτικότητα και εκπροσώπηση των φορέων της χρηματιστηριακής αγοράς στην Επιτροπή, ώστε, στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης των πρωτοβουλιών που προτίθεται σε κάθε φάση υλοποίησης της στρατηγικής του να προωθήσει ο Όμιλος, να διαμορφωθεί ένα χρήσιμο forum για την ανταλλαγή απόψεων και τον εμπλουτισμό της γνώσης και των κατευθύνσεων του Ομίλου, αλλά και μεταφοράς των πρωτοβουλιών του Ομίλου προς το οικοσύστημα.

Ακολούθως, η Διοικούσα Επιτροπή, αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 7.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της, και τη στελέχωση των υπό-Επιτροπών αυτής ως εξής:

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών θα αποτελείται από τα ακόλουθα εκτελεστικά μέλη: Σωκράτη Λαζαρίδη, Νικόλαο Πορφύρη και Νικόλαο Πιμπλή και από τα μη εκτελεστικά μέλη: Αθανάσιο Σαββάκη, Κίμωνα Βολίκα, Θεοφάνη Μυλωνά και Γεώργιο Πολίτη. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: Σωκράτη Λαζαρίδη, εκτελεστικό μέλος και από τα ακόλουθα ανώτατα στελέχη του Ομίλου: Μιχαήλ Ανδρεάδη, Επιτελικό Διευθυντή Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών, Νικόλαο Πορφύρη, εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνο Καρανάσιο, Αναπληρωτή Επιτελικό Διευθυντή Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών και Γεωργία Μουρλά, Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v