Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εuroxx: Τι βλέπει για τις τράπεζες μετά τα αποτελέσματα 2020

Οι τιμές-στόχοι και οι συστάσεις της χρηματιστηριακής για τις εγχώριες τράπεζες, μετά τις ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων. Πώς διαχειρίστηκαν τα κόκκινα δάνεια, πού διαμορφώνονται οι κεφαλαιακοί δείκτες.

Εuroxx: Τι βλέπει για τις τράπεζες μετά τα αποτελέσματα 2020

Ο μετασχηματισμός του κλάδου των τραπεζών επιταχύνθηκε από το σχέδιο Ηρακλής 2 και τις ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων, επισημαίνει η Euroxx στην έκθεσή της για τον κλάδο των τραπεζών, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η κερδοφορία επιβαρύνθηκε από τα εμπροσθοβαρή κόστη από τις τιτλοποιήσεις και τις προβλέψεις λόγω Covid-19, τα οποία και αντιστάθμισαν τη βελτίωση στα προ προβλέψεων έσοδα, τα οποία ευνοήθηκαν από τα κέρδη στα ελληνικά ομόλογα και τα ανθεκτικά βασικά τραπεζικά έσοδα. Οι συστάσεις της Euroxx για τις τέσσερις τράπεζες είναι under review για την Τράπεζα Πειραιώς, overweight για τις Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα, με τιμές-στόχους 0,88 ευρώ, 1,25 ευρώ και 3,40 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

Μεικτές τάσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) με αύξηση για την Εθνική Τράπεζα (+3,1% σε τριμηνιαία βάση) και την Αlpha Bank (+1,6%) λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων, από την αυξημένη έκθεση στα TLTRO της ΕΚΤ και την επανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων, ενώ στην περίπτωση της Eurobank (-0,6% σε τριμηνιαία βάση) και της Τράπεζας Πειραιώς (-0,4%), η απομόχλευση αντισταθμίστηκε σχεδόν από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης (χαμηλότερο κόστος καταθέσεων και TLTRO) και από την αύξηση των νέων δανείων.

Υψηλότερη παραγωγή εσόδων από προμήθειες σε τριμηνιαία βάση για όλες τις τράπεζες πλην της Αlpha Bank, με υψηλότερη παραγωγή προμηθειών από κάρτες, bancassurance και asset management. Οι λειτουργικές δαπάνες κινήθηκαν ανοδικά και σε επαναλαμβανόμενη βάση για όλες τις τράπεζες, κυρίως λόγω εποχικότητας και κόστους εθελούσιας εξόδου.

Ως αποτέλεσμα, τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων (PPI) αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση για την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank κατά 0,1% και 0,8%, αντίστοιχα, κυρίως λόγω των υψηλότερων βασικών εσόδων ενώ οι Αlpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς σημείωσαν μείωση κατά 3% και 6% αντίστοιχα, σε τριμηνιαία βάση.

Οι προβλέψεις επισφαλών δανείων αυξήθηκαν για όλες τις τράπεζες πάνω από 100% σε τριμηνιαία βάση πλην της Eurobank, καθώς επιβαρύνθηκαν από τις προβλέψεις λόγω Covid-19 και το κόστος τιτλοποίησης, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου (Cost of Risk - CoR) επί τον μέσο όρο των καθαρών δανείων διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 1,6% - 2%, με την Εθνική να εμφανίζει το υψηλότερο κόστος.

Αύξηση των μεικτών δανείων για τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς κατά 0,4% - 2,4%, με τη βοήθεια των κρατικών σχεδίων και μέτρων στήριξης, ενώ σε Αlpha Bank και Εθνική Τράπεζα κατέγραψαν μείωση κατά 0,04% και 15,7% λόγω του Project Frontier.

Oι τράπεζες κατέγραψαν εισροές καταθέσεων από 0,7 έως 3,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και η χρηματοδότηση του Ευρωσυστήματος ανήλθε σε 41,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο (περίπου 14,4% του ενεργητικού τους έναντι 14,2% στο γ’ τρίμηνο) εξαιτίας των TLTRO και του waiver που παρείχε η ΕΚΤ για την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως εγγύηση για τις πιστωτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος.

Επιπλέον, όλες οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν το απόθεμα των NPEs σε τριμηνιαία βάση, λόγω της αρνητικής οργανικής δημιουργίας, επωφελούμενες επίσης από τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με τα μορατόρια δανείων (επεκτάθηκαν έως τον Μάρτιο του 2021, προκειμένου οι τράπεζες να χειριστούν δεύτερο κύμα της Covid-19). Η Euroxx σημειώνει ότι τα περισσότερα μορατόρια έχουν λήξει και το ποσοστό νέων NPEs (από αυτά τα δάνεια) αναμένεται κάτω από το 20%.

Τέλος, ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε σε 13,8% - 17,3% στο τέταρτο τρίμηνο ενώ σε βάση fully loaded διαμορφώθηκε σε 11,3% - 14,8%, υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις για το 2020-2021.

Γιώργος Α. Σαββάκης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v