Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πώς είδε τα αποτελέσματα τριμήνου των τραπεζών η Euroxx

Βελτιωμένα τα έσοδα προ προβλέψεων στο τρίμηνο και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Πώς κινήθηκαν τα έσοδα από τόκους, τα κόκκινα δάνεια, οι προβλέψεις και η κεφαλαιακή θέση των εισηγμένων.

Πώς είδε τα αποτελέσματα τριμήνου των τραπεζών η Euroxx

Οι μειωμένες λειτουργικές δαπάνες αντιστάθμισαν τις πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους, με τα έσοδα προ προβλέψεων και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών να ενισχύονται το πρώτο τρίμηνο, αναφέρει η Euroxx σε έκθεσή της.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα τριμήνου, η χρηματιστηριακή επισημαίνει τα εξής:

Καθαρά έσοδα από τόκους: Μεικτές οι τάσεις με αυξημένα μεγέθη για την Alpha (+3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο) και τη Eurobank (+1,6% στο τρίμηνο), χάρη στην επέκταση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων καθώς και στα οφέλη από την αυξημένη έκθεση στο TLTRO και την ανατιμολόγηση των προθεσμιακών καταθέσεων. Από την άλλη, στην περίπτωση της Εθνικής (-6,4% στο τρίμηνο) και της Πειραιώς (-3,4%), η απομόχλευση αντιστάθμισε τα χαμηλότερα κόστη χρηματοδότησης και τη συμβολή από τα νέα δάνεια.

Εσοδα από προμήθειες: Καταγράφεται μείωση στα έσοδα για εποχικούς λόγους σε όλες τις τράπεζες πλην της Alpha (+0,5% στο τρίμηνο), λόγω της χαμηλότερης παραγωγής προμηθειών από τις κάρτες, το bancassurance και τη διαχείριση διαθεσίμων.

Λειτουργικές δαπάνες: Καταγράφονται χαμηλότερα μεγέθη για όλες τις τράπεζες κυρίως λόγω εποχικότητας αλλά και των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου. Ως εκ τούτου, τα κέρδη προ προβλέψεων από τις βασικές δραστηριότητες αυξήθηκαν στο τρίμηνο και για τις τέσσερις τράπεζες, με τις χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες να αντισταθμίζουν τις πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους.

Προβλέψεις: Οι προβλέψεις για επισφάλειες μειώθηκαν για την Alpha (-31% έναντι του προηγούμενου τριμήνου) και τη Eurobank (-10%) ενώ αυξήθηκαν στα 77 εκατ. ευρώ για την Εθνική και στα 961 εκατ. για την Πειραιώς.

- Δάνεια: Σημειώνεται αύξηση των ακαθάριστων χορηγήσεων για όλες τις τράπεζες πλην της Πειραιώς.

- Κόκκινα δάνεια: Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκαν στο τρίμηνο για όλες τις τράπεζες εκτός της Εθνικής, λόγω ήπιας αύξησης των προβληματικών χορηγήσεων (με την εικόνα να είναι καλύτερη των εκτιμήσεων), λόγω της λήξης της πλειοψηφίας των moratoria. Προβλέπεται ότι θα γίνει «κόκκινο» ποσοστό μικρότερο του 20% από τα «παγωμένα» δάνεια.

- Κεφάλαια: Οι δείκτες βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκαν από 12,1% ως 16,1% το πρώτο τρίμηνο, υψηλότερα από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v