Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη διαγραφή της Forthnet από το ΧΑ

To σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής ενέκρινε και την επέκταση της άδειας λειτουργίας της Capital ΑΕΠΕΥ.

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη διαγραφή της Forthnet από το ΧΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 916η/7.6.2021 συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα:

• Την έγκριση της αίτησης αναγνώρισης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης ως Εθνικού Φορέα Εγνωσμένου Κύρους για την έκδοση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

• Tην επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών και την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής επί του χρηματοπιστωτικού μέσου υπ’ αρ. 9 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

• Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (FORTHNET Α.Ε.)» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του ν.3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v