Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Η Beta Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής της Real Consulting

Ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Beta Χρηματιστηριακή ειδικός διαπραγματευτής της Real Consulting

Η εταιρεία Real Consulting, η οποία εισήχθη στις 6 Αυγούστου 2021 στη γενική κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α. PLUS, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 23/09/2021 απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από τo μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών «Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εκδότριας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Εκδότρια έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εκδότρια θα καταβάλλει αμοιβή στην Βeta Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v