Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Inform Λύκος: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,043/μετοχή

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 13η Δεκεμβρίου 2021..

Inform Λύκος: Διανομή προσωρινού μερίσματος €0,043/μετοχή

Η «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι το προσωρινό μέρισμα για την εταιρική χρήση 2021 ανέρχεται σε € 926.026,83 προ παρακράτησης φόρου, αντιστοιχεί σε € 0,04534198 ανά μετοχή και υπόκειται σε παρακράτηση 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4646/2019.

Κατά συνέπεια οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό μέρισμα μετά την ανωτέρω αναφερόμενη παρακράτηση €0,043074881 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 13η Δεκεμβρίου 2021 (ημ/νία προσδιορισμού-record date).

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στη λήψη μερίσματος έχει οριστεί η 10η Δεκεμβρίου 2021 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η 16η Δεκεμβρίου 2021.

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v